Vill du få lite renare i statusfältet och bli av med ikoner som du inte behöver ha där? Från och med Android 6.0 (Marshmallow) finns det vissa möjligheter till det. Huruvida det går i just din telefon beror på hur mycket tillverkaren ändrat gränssnittet. Till exempel Samsung tillåter inte detta.

1. Öppna telefonens inställningar.

2. Rulla nästan längst ned och klicka på Inställningar för systemgränssnitt (om detta inte finns, se nedan).

3. Klicka på Statusfält.

4. Nu kan du välja eller välja bort olika saker som kan visas i statusfältet.

5. Om din telefon inte visar dessa inställningar kan det gå att få fram dem genom att dra ned rullgardinsmenyn från statusfältet.

6. Klicka på kugghjulsikonen och håll kvar fingret en stund. Släpp sedan.

7. Om det fungerar i din telefon får du ett litet meddelande och kan sedan hitta Inställningar för systemgränssnitt. Innehållet i dessa inställningar varierar beroende på vilken version av Android du kör.

Städa
Med lite tur kan du ha möjlighet att själv välja vad som ska visas i statusfältet på din Androidlur.