Högerhänta människor utgör den största delen av världens befolkning. Det finns så många av oss att nästan varje teknikpryl utvecklas för en högerhänt marknad. De flesta bärbara datorer har styrplattan placerad så att en högerhänt person kan använda den bekvämt. Rullisten sitter till höger i Windows, och så vidare.

Det här är uppenbart orättvist, men det finns få alternativ tillgängliga, utom möjligen en och annan vänsterhänt mus. I Android kan du däremot göra något. Det går att aktivera ett vänsterhänt läge där saker och ting byter plats från höger till vänster sida.

Först måste du aktivera utvecklarinställningarna, om det inte redan är gjort.

1. Gå till telefonens inställningar och rulla ned till Utvecklaralternativ. Om detta inte finns, gör steg 2.

2. Om Utvecklaralternativ inte visas, klicka först på Om telefonen och sedan sju gånger på Version. En dialogruta berättar att du nu är utvecklare.

Du kan nu göra telefonen vänsterhänt:

1. Klicka på Utvecklaralternativ som finns strax ovanför Om telefonen.
2. Rulla ned till avsnittsrubriken Ritning.
3. Aktivera Tvinga fram RTL-layout.
Förmodligen kommer telefonens utseende att kännas väldigt ovant och det är möjligt att du byter tillbaka igen även om du är vänsterhänt.

Android
Ser du något konstigt med den här bilden?