Fakturering handlar om att ta betalt för dina tjänster och är alltså helt grundläggande för att kunna jobba som frilans eller konsult. Men det handlar inte bara om att få en kund att föra över pengar till ditt bankkonto när du har utfört en tjänst, utan också om att ekonomiska utbyten ska registreras korrekt för både bokföring och deklaration. Det är viktigt och låter komplicerat, men det är faktiskt inte så svårt.

Fakturera

Olika alternativ

Det finns i princip tre sätt du kan hantera försäljning av tjänster. Som egenföretagare (registrerad för f-skatt eller fa-skatt), via egenanställning, och som hobbyverksamhet. Det sista alternativet gäller de som har ett vanligt jobb men börjar utföra någon tjänst eller sälja något vid sidan om. Läs mer om hobbyverksamhet på skatteverket.se.

Egenanställningar via olika företag har seglat upp som en stor marknad de senaste åren. Företag som Frilans Finans, Cool Company och Firmify erbjuder en tjänst där du fakturerar via företaget och slipper ta hand om allt administrativt, mot en avgift i storleksordningen 3-6 procent av det fakturerade beloppet. Du räknas som anställd av företaget under den period fakturan avser, och du täcks oftast av en försäkring.

Fakturera

Det blir alltså enklare, men det är inte bara fördelar. Förutom att du betalar avgiften till egenanställningsföretaget finns det betydligt mindre utrymme för skatteplanering och färre avdrag du kan göra. Du kan till exempel inte dra av för kontor i hemmet och inköp av dator och maskiner.

Vad du har kvar netto per år kommer också påverkas. Med beräkningsverktyget på Verksamt.se kan vi se att om du fakturerar 500 000 kronor och inte räknar några kostnader får du 316 100 kronor kvar i fickan. Med Frilans Finans blir det 250 000 kronor. Du kommer visserligen förmodligen få tillbaka en del av mellanskillnaden i skatteåterbäring, men inte allt och du måste vänta till året efter. Och då ingår alltså inte avdragsmöjligheter.

Mynt och klocka

Så fakturerar du – det här måste vara med

En faktura är inte speciellt komplicerad, och nu för tiden skickas de flesta fakturor som pdf-filer med vanlig mejl till uppdragsgivaren. Exakt hur du utformar din faktura bäst beror lite på vilken typ av tjänst du utför, exempelvis om du tar betalt per timme eller för någon annan typ av enhet. Men några saker ska alltid vara med och tydligt framgå:

 • Vem som har utfört uppdraget (ditt namn och adress).
   
 • Vem som har köpt tjänsten (kundens namn och adress plus eventuell kontaktperson).
   
 • Både ditt och kundens momsregistreringsnummer.
   
 • En specifikation av tjänsten eller tjänsterna som har utförts. Om du till exempel konsultat med timarvode ska du skriva vilken typ av arbete du utfört, hur många timmar du jobbade, vad timtaxan är, och vad totalsumman blir.
   
 • Vilken momssats som använts (oftast 25 procent vid tjänsteförsäljning till andra svenska företag, men det blir annorlunda om du till exempel säljer till ett annat land) och hur mycket moms som ska betalas.
   
 • Totalbeloppet inklusive moms som kunden ska betala.
   
 • Vart kunden ska betala (dina kontouppgifter).
   
 • Fakturerings- och betalningsdatum.
   
 • Information om förseningsavgift och dröjsmålsränta.
   
 • Fakturanummer – ett löpnummer som du vanligtvis höjer med ett för varje ny faktura, så att du vid bokslut har en samling numrerade fakturor i datumordning.

Det kanske låter mycket, men det mesta ger sig självt och om du googlar på fakturamall dyker flera vettiga exempel upp. Spara alltid kopior av utställda fakturor.