I och med att längden på tweets numera kan vara dubbelt så långa kan det finnas ett behov av att spara meddelanden för senare läsning.

Därför är det kanske inte förvånande att Twitter nu testar en ny funktion kallad bokmärken (bookmarks). För att spara en tweet är det bara att markera hörnet på ett meddelande och välja alternativet ”lägg till bokmärke”, rapporterar The Verge.

bokmärken

Med tanke på att "spara tweets" står på många användares önskelista är det troligtvis bara en tidsfråga innan funktionen rullas ut till allmänheten.