2: Spontana Youtube-länkar från kontakter på Messenger

Facebook scam
Den här typen av meddelanden ska du inte klicka på. Informera i stället din vän och be denne vidta åtgärder för att säkra sitt Facebook-konto.

Den här klassikern har tagit sig flera uttryck under året. I grund och botten rör det sig om till synes oskyldiga meddelanden från vänner och bekanta på Facebook, som ser ut att innehålla en länk till Youtube och uppmanar dig att klicka på den.

"Anders video", "titta det är du" eller "OMG!" kan det stå – ibland på svenska och ibland på engelska. Några som klickat på länken har hamnat på en falsk Youtube-sida och lockats installera en skadlig Flashspelare eller ett insticksprogram som fyllt datorn eller webbläsaren med skräpinnehåll. Andra har förlorat kontrollen över hela (eller delar av) Facebook-kontot.

Så går det till: Först kom meddelandena bara på engelska, men nu har vi även sett svenska varianter. Den som går i fällan riskerar att ofrivilligt sprida meddelandet vidare till personer i kontaktlistan, vilket gör skadan svårare att begränsa. Vi har kontaktats av flera drabbade som förlorat åtkomst till sitt Facebook-konto på det här sättet, och sedan tvingas gå igenom en lång process för att återta makten över det. Bluffens exakta tekniska natur vet vi dessvärre mindre om, men det verkar röra sig om klassiskt nätfiskeri. Sverige har drabbats särskilt hårt.

Så skyddar du dig: Även om det kan vara lockande att klicka på länken så bör du stanna upp och fråga personen om det verkligen var hen som skickade den. Om svaret är nej kan du rekommendera den drabbade att byta lösenord på Facebook, köra en virusskanning av sin dator och vidta ytterligare åtgärder för att säkra upp sitt Facebook-konto. Hit hör saker som tvåstegsverifiering, betrodda vänner och utloggning av samtliga aktiva sessioner (men se till att byta lösenord först.)