De flesta mobilabonnemang har ett tak för hur mycket data vi får förbruka. Till skillnad från i våra fasta bredband finns det alltså en gräns, och det är viktigt att inte använda för mycket.

Googles nya Androidapp Datally hjälper oss att spara. När du har installerat den kan du se en lista över vilka appar som förbrukar mest, och du kan blockera storförbrukarna från att använda mobildata i bakgrunden. Öppnar du appen manuellt ser du också en mätare som visar hur mycket den förbrukar.

Du kan även se när på dagen och under vilka dagar du använder mest data och – samt givetvis din totala förbrukning.

Enligt Googles egna beräkningar kan appen spara upp till 30 procent av datamängden.

Datally gör det även lätt att snabbt hitta wifi-nät och koppla upp sig här i stället. Wifi är som bekant det bästa sättet att slippa tänka på förbrukningen.
Du väljer givetvis själv om appen ska vara påslagen eller inte. Så du kan exempelvis slå på den under tider då du räknar med att förbruka mycket data.

Så här kommer du igång med den.

1. Öppna Google Play och sök efter Datally. Tryck på Installera.


Datally

2. Första gången du startar appen måste du ge den tillåtelse till att komma åt uppgifter på din telefon. Du kan också få en fråga om att ge appen åtkomst till användningsdata. Det här gör du genom att klicka på Datally och välja Tillåt användningsspårning. Du får också välja om du vill dela information med Google.


3. Du måste också ställa in funktionen för att spara data genom att klicka på Set up Data Saver, välja Allow connection request och klicka på OK. Du kan du slå på och av funktionen genom att klicka på hänglåset.


Datally

4. För att se hur mycket data du förbrukar klickar du på Manage data. Här visas både när du har förbrukat data och vilka appar som förbrukar mest.
5. Det bästa sättet är förstås att spara är förstås att använda wifi, och genom att klicka på Find Wi-Fi visas alla tillgängliga nätverk i din närhet.