FRÅGA. Ni har skrivit om problemet med utrymme på våra smarta mobiltelefoner. Det går ju att föra över apparna till mobilens löstagbara sd-kort för att frigöra utrymme. Jag har själv gjort det på min LG, men inte alla appar går att flytta. Vad beror det på?
Eric

SVAR. Det är appmakarna som bestämmer om man ska kunna flytta appen till sd-kortet. En förklaringen till att alla inte gör det är att sd-kortet är löstagbart. Om du köper ett nytt sd-kort eller plockar ut det ur mobilen (för att exempelvis stoppa in det i en dator när du för över bilder) så slutar ju en app fungera om den ligger på kortet. Det här är ju inget appmakarna önskar.

Flera appar låter dig lägga offline-material på sd-kortet (exempelvis film och musik) medan själva appen ligger på telefonen. Det här är ju en smart lösning, eftersom det gör att appen fungerar även om man tar ut sd-kortet.

sd-kort

För att flytta över en app från mobilen till sd-kortet öppnar du inställning och letar upp inställningsmenyn Appar (kan också heta Program). Markera en app för att öppna dess inställningar. Under Lagring kan du ibland välja att flytta appen till sd-kort. Du kan ibland också ändra appens lagringsplats från mobilen till sd-kortet. Upplägget skiljer sig tyvärr från modell till modell, så allt kan se annorlunda ut i din telefon.
Martin Appel, PC för Alla