Har du en router känner du säkert till WPA2, ett säkerhetsprotokoll som använts ända sedan 2004.

Nu har organisationen Wi-Fi Alliance presenterat en ersättare som föga förvånande fått namnet WPA3. Bland nyheterna kan nämnas individualiserad datakryptering och åtgärder som gör det svårare för hackare att gissa rätt lösenord. Till exempel ska det inte längre vara möjligt att mata in lösenord efter lösenord tills man kommer in.

WPA3

Vidare använder sig WPA3 av 192-bitarskryptering i stället för 128-bitarskryptering, något som ökar säkerheten ytterligare.

De första routrarna med inbyggt stöd för WPA3 kommer att börja säljas under våren och tanken är att de flesta tillverkare ska ha hoppat på tåget före årets slut.