Tillgången till internet kan tyckas som en självklarhet i det moderna samhället – men exakt hur snabb och lättåtkomlig uppkopplingen kan förväntas vara har varit långt ifrån hugget i sten. Fram till nu, det vill säga, när regeringen inför en statlig garanti på området. Beslutet medför ett stöd för att ordna internet till alla Sveriges privatpersoner och företag, med en garanterad hastighet om 10 Mbit/s.

Bakgrunden till regeringens beslut är att en del hushåll och företag är belägna på ett sätt som gör även uppkopplingar med denna beskedliga hastighet svår att få till utan stora kostnader. De som omfattas av den statliga garantin ska från och med 1 mars i år kunna vända sig till Post- och telestyrelsen, PTS, för att få hjälp att upprätta en 10 Mbit/s-anslutning. Stödet kommer lämnas för den del av kostnaden som överstiger 5 000 kronor – upp till 400 000 kronor.

Läs också: Så mycket snabbare blev världens (och Sveriges) internet 2017

Så här säger digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) om förordningen i en kommentar på regeringens hemsida:

– Regeringens beslut betyder att inget hushåll eller företag ska behöva betala mer än 5000 kr för få en uppkoppling till internet som gör det möjligt att delta i samhället på ett fungerande sätt. Det är avgörande för samhällsutvecklingen att ingen lämnas utanför. 10Mbit/s är idag tillräckligt för att exempelvis kunna titta på SVT Play, sköta sina företagsärenden och myndighetskontakter och prata med vänner och familj på Skype.

I dag uppskattar PTS att cirka 300 svenska hushåll saknar tillgång till 10 Mbit/s.

– Vi välkomnar uppdraget att säkerställa att alla har möjlighet att få 10 Mbit/s. Det är viktigt att kunna ta del av samhällsviktiga tjänster och information oavsett var man bor eller bedriver verksamhet, säger Dan Sjöblom, generaldirektör PTS, i ett pressmeddelande.