Windows upptäcker alla wifi-nätverk i närheten. Det kommer bara att ansluta till ett nätverk som det känner till lösenordet till, men de andra nätverken visas fortfarande i din lista över wifi-nätverk.
Om du ofta brukar klicka på något av dessa nätverk av misstag eller om du vill trimma bort grannarna från listan över nätverk för din egen bekvämlighet kan du gömma dem. Du gör så här:

Nätverk

1. Anteckna namnet på nätverket du vill gömma.

2. Högerklicka på startknappen och välj Kommandotolken (administratör).

3. Ange lösenordet om du inte redan är inloggad med administratörsbehörighet.

4. Skriv följande kommando och ersätt "wifi-namn” med namnet på det nätverk du vill ta bort från listan.
netsh wlan add filter permission=block ssid="wifi-namn" networktype=infrastructure

5. För att återställa nätverket i listan igen, byt ut add mot delete i kommandot. Om du skulle glömma vilka filter du har lagt till kan du skriva
netsh wlan show filters

6. En annan möjlighet är dölja samtliga nätverk utom ditt eget genom att först lägga till detta och sedan filtrera bort alla andra:
netsh wlan add filter permission=allow ssid="wifi-namn" networktype=infrastructure
netsh wlan add filter permission=denyall networktype=infrastructure