Även om det alltid är viktigt att tänka på säkerheten hos dina många konton är Safer Internet Day ett vettigt tillfälle att ägna området en extra tanke. Särskilt om vi pratar om ett potentiellt superviktigt konto som det du (eventuellt) kopplat till Googles många tjänster.

Företaget rullade nyligen ut en uppdaterad variant av Security Checkup, som ger dig en snabb överblick kring säkerhetsläget. Vi fick en notis om detta i mobilen för någon vecka sedan, men om du vet med dig att du inte kontrollerat ditt kontos status gör du det enkelt här.

Google Security Checkup

Om du följer länken (https://myaccount.google.com/security-checkup/) hamnar du på en landningssida som består av tre delar: Dina enheter, Säkerhetsaktivitet nyligen och Tvåstegsverifiering. Är allt grönt kan du andas ut och gå vidare med ditt liv – men vid en eller flera gula/röda varningssymboler är det dags att vidta åtgärder.

Dina enheter

Får du en varning på det här området beror det på att en eller flera enheter du anslutit till ditt Google-konto kan vara utsatta för risk. Google varnar när enheten inte använts på länge. Dina gamla, avlagda telefoner kan till exempel dyka upp här – och om du vet med dig att du inte använder enheten längre så kan du välja "Ta bort konto". Ett bra skydd om din telefon eller surfplatta skulle hamna i orätta händer!

Säkerhetsaktivitet nyligen

Här lyser det förhoppningsvis grönt, för under denna rubrik varnar Google när man identifierat suspekt aktivitet på ditt konto. Det kan röra sig om ändringar i känsliga inställningar eller obekräftade inloggningar från okända enheter. 

Tvåstegsverifiering

Det här har vi tjatat om tidigare. Om du inte aktiverat tvåstegsverifiering får du en uppmaning från Google att göra det. Funktionen medför ett extra steg vid inloggning och kräver vanligen att du bekräftar förfarandet med en mobiltelefon som kopplats till ditt Google-konto. Efter att ha slagit på tvåstegsverifiering kan du till och med bli av med de jobbiga engångskoder som tvåstegsverifiering innebär. Genom att klicka dig vidare under den här rubriken kan du välja att bara behöva svara "ja" på Googles fråga "försökte du just logga in från en okänd enhet?" som dyker upp i mobilen när du gör just detta.