Algonet var bland de första svenska tjänsterna att erbjuda internettjänster till "vanliga" svenskar i mitten av 90-talet. Företaget startades av Ragnar Lönn 1994, men såldes vidare till Telenordia två år senare. 2003 togs kunddatabasen över av Glocalnet, som numera är ett underbolag till Telenor. Enligt IIS Internetmuseum är det än i dag fortfarande "något tusental" som använder Algonet.

Nu verkar dock sagan vara på väg mot sitt definitiva slut. En uppgiftslämnare säger till Feber att Glocalnet planerar att stänga av åtkomsten till Algonets mejlservrar den sista februari, alltså om mindre än tre veckor. Förändringen ska i första hand omfatta de som i dag inte längre är kunder hos Glocalnet, men fortfarande har en aktiv @algonet-adress som de mejlar från.

I ett samtal med Telenors presstjänst får vi bekräftat att uppgifterna stämmer.

– Det här berör användare av Algonet-adresser som vi inte längre har någon relation till, och sker på grund av GDPR-införandet (sker den 25 maj i år, reds anm.). Det kommer nya begränsningar kring hur vi får hantera persondata för användare som inte är kunder hos oss, säger Telenors presschef Aron Samuelsson.

Aron Samuelsson uppger att man arbetat en längre tid för att försöka få ut informationen till sina registrerade användare med @algonet-adress, men att framgångarna har varit av blandad karaktär.

– Det har varit en del mejl som studsat. För användare som vi upplever inte har nåtts av informationen har vi stängt av accessen så att de tvingats ringa in till oss för att få reda på hur det förhåller sig. Vi har försökt se till att så många som möjligt nåtts av informationen i tid – ur användarens synvinkel är det ju viktigt att hinna spara ned viktiga filer och mejl.

Aron Samuesson förnekar inte heller att det finns ett visst affektionsvärde kring de gamla Algonet-adresserna.

– Personligen har jag respekt för att folk vill fortsätta använda samma e-postadress av såväl praktiska som nostalgiska skäl. Vi och många andra företag måste dock göra omfattande genomlysningar av hela verksamheten lagom till GDPR-införandet.

På frågan om vad som gäller för de @algonet-användare som fortfarande är kunder hos Glocalnet ber han att få återkomma.