Någon veteran kanske kommer ihåg ett dos-program från 90 talet som hette Doublespace, senare omdöpt av Microsoft till Drivespace. Det kunde användas för att komprimera innehållet på den tidens minimala hårddiskar för att spara utrymme.

I dag är hårddiskarna ofta gigantiska och billiga – det är inte ovanligt att en bärbar kan ha ett utrymme på en terabyte. Ändå är problemet med små diskar tillbaka, och orsaken heter ssd.
De inte bara kostar mycket mer än en reguljär hårddisk, de är dessutom mycket mindre. Det är ändå klokt att ha en ssd i datorn, eftersom de är så mycket snabbare, men det gamla utrymmesproblemet är tillbaka.

Även dagens Windows innehåller dock en komprimeringsfunktion och har gjort så länge. I Windows 10 finns dock en ny och bättre funktion. I Kommandotolken kan du använda kommandot compact på ntfs-formaterade diskar, men det är lite invecklat och kräver en del parametrar.

Med hjälp av det lilla gratisprogrammet Compactgui kan du dock utnyttja Windows inbyggda komprimering i ett enkelt grafiskt gränssnitt. Du kan komprimera hela disken, men det kan vara bättre att först experimentera lite för att se hur det påverkar prestanda. Allt som komprimeras måste ju packas upp innan det kan användas, vilket sker automatiskt i flygande fläng.

Observera att vissa säkerhetsprogram varnar för filen Compactgui.exe på grund av få användare, men vi har inte hittat några problem.

Compactgui

1. Starta

Ladda ned Compactgui. Programmet behöver inte installeras, bara kör det från mappen du laddade ned det till.


2. Välj

Klicka på Select Target Folder och bläddra fram mappen du vill komprimera. Välj komprimeringsmetod (bättre komprimering tar längre tid) och klicka på Compress Folder.


Compactgui

3. Komprimering

Beroende på mappstorlek tar komprimeringen en stund och sedan presenteras ett resultat. Vi lyckades minska storleken på vår lilla testmapp från 3,8 megabyte till 1,9 megabyte, det vill säga 50 procent.


4. Återställ

Håll reda på vad du komprimerat – det finns ingen synlig indikation om du inte jämför storlekar i mappens egenskaper. Du kan återställa genom att bläddra fram mappen igen och klicka på Analyse Folder och sedan på Uncompress Folder.