Sverige har en generös lagstiftning för reklamationer. Upp till tre år efter inköp kan du reklamera din produkt om det har uppstått felaktigheter. Och kan du hänvisa till ursprungsfel är chanserna goda att reklamationen lyckas. Men om din mobiltelefon drabbas av felaktigheter till följd av en mjukvara som inte uppdaterats är det svårare att få rätt.

Som PC för Alla kan visa är tillverkarna inte alltid så flitiga på att uppdatera operativsystemet i våra mobiler. Samtidigt har de flesta appar ett minimumkrav på vilken mjukvara som är installerad. Exempelvis kräver Bank ID i dagsläget Android 4.1 (eller senare) och IOS 9 (eller senare). I sommar höjs det kravet till Android 5.

Men att man skulle kunna reklamare en telefon till följd av detta verkar svårt.

Läs också: Så länge håller mobilen – kolla din modell här

– Det är så kallade ursprungliga fel som omfattas av skyddet i konsumentköplagen. Det innebär att säljaren endast ansvarar för fel som fanns när varan avlämnades till konsumenten. När det gäller uteblivna mjukvaruuppdateringar några år från köpet är det svårt att se att varan har ett ursprungligt fel, säger Magnus Karpe, jurist på Konsumentverket.

Ser vi på de ärenden som nått Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är det spridda skurar. Vi har letat fram tre fall där konsumenter lämnat in sin mobiltelefon till följd av problem med mjukvaran, och utgången varierar.

Fall 1: Windows Live Messenger-strul efter uppdatering av mjukvara

Det här fallet är från 2008 och berör en reklamation av en mobiltelefon av märket Sony Ericsson, inköpt på elektronikkedjan Expert. Några månader efter köpet uppdaterar kunden mjukvaran, med resultatet att programmet Windows Live Messenger slutar fungera. Sony Ericsson och operatören Telia Sonera skyller på varandra, och vägrar ta ansvar för att Windows Live Messenger ska fungera. ARN kommer fram till att Telia Sonera, som står som säljare för tjänsten, ska ta in telefonen ”för att undersöka varför inte tjänsten inte fungerar som utlovat”.

Fall 2: Iphone 4 låter burkig och har dålig täckning efter uppdatering av mjukvara

Här har vi ett fall från 2014 där en kvinna reklamerar en Iphone 4 till Tele2. Anledningen är att den 14 månader efter inköp börjar tappa täckningen vid samtal, och låter "burkigt". Tele2 avsäger sig ansvar. ARN avslår reklamationen med hänvisning att kunden måste kunna bevisa att telefonen var felaktig redan när den såldes. Man hänvisar till att problemet förmodligen ligger i den uppdatering av mjukvaran som kunden gjorde 14 månader efter inköp, och att det inte kan anses vara fel på själva mobilen.

Fall 3: Lämnar in telefon för mjukvarufel – får kostnadsförslag på 1 000 kronor

I slutet av november 2014 lämnar en man in en telefon hos Telenor som är inköpt ungefär ett år tidigare. Enligt mannen har en uppdatering av mjukvaran lett till att det bland annat inte går att ringa, och att olika felmeddelanden dyker upp på skärmen. Efter undersökning skickar Telenor ett kostnadsförslag på 1 000 kronor på grund av att verkstaden upptäckt en mindre spricka på skärmen. Accepterar inte mannen det kommer inte Telenor hjälpa till med mjukvaran – eller som det står skrivet i ärendet: antingen reparerar de allt eller inget alls. Mannen hävdar att problemet med mjukvaran dök upp innan sprickan i skärmen. Här menar ARN att Telenor har ansvar för mjukvaran, och rekommenderar företaget att uppdatera den utan att laga sprickan.