Det har säkert hänt dig någon gång – du skriver tre bindestreck i Word och trycker på Enter. Plötsligt har du en vågrät linje som inte verkar gå att ta bort. Något så naturligt som att markera den och radera fungerar inte.

Du kan förstås ångra om åtgärden var det senaste du gjorde, men att ta bort en sådan linje i efterhand är värre.
Funktionen är ju fiffig om det faktiskt var en linje du ville ha, men inte om du vill ta bort den och inte vet hur.

Fenomenet beror på att det faktiskt inte är någon vanlig linje alls, utan en kantlinje, en funktion i Word som bland annat ger möjlighet att rama in saker och ting.

Men vad är den då en kantlinje till? Jo, till stycket ovanför. I Word kan stycken nämligen ha sina egna kantlinjer. Och beväpnad med den kunskapen är det inte längre så svårt att bli av med linjen.

Linje

1. Placera

Det här tipset använder du när du väl har fått en linje som du inte vill ha. Det du gör är att placera markören direkt ovanför det oavsiktliga strecket.


2. Kantlinjer

Leta reda på avsnittet Stycke i menyfliksområdet. Du hittar det under den vanliga fliken Start. Där finns en liten ruta som heter Kantlinjer.


Linje

3. Ta bort

Klick på den lilla nedpilen som du hittar i rutan Kantlinjer. I listan som öppnas väljer du Ingen kantlinje. Strecket är borta.


4. Utnyttja

Du kan också utnyttja detta till att rama in stycken om du vill. Det här gör du genom att markera ett stycke och välj Yttre kantlinjer.