Lägg till en nyckel eller nytt värde

Att lägga till en nyckel eller ett värde kan göras utan större risk att ställa till med något. Markera den mapp i vänstra fältet i Registereditorn som du vill lägga till en nyckel eller ett nytt värde i.

Registret guide

Om du vill skapa en ny nyckel, högerklicka och välj Nytt —> Nyckel. Ange namnet på den nya nyckeln.

Registret guide

Om du vill skapa ett nytt värde, högerklicka och välj Nytt. Välj därefter vilken typ av värde du vill skapa. När du valt värdetyp, namnge värdet, tryck enter för att bekräfta och öppna sedan värdet för att ange vilket data det ska ha.

Stäng ner Registereditorn och starta om datorn för att ändringarna ska träda i kraft.


Ändra en befintlig nyckel

Var väldigt försiktig när du gör ändringar i en befintlig nyckel. De finns där av en anledning och du bör ha en god grund om du bestämmer dig för att göra justeringar i dem. Om du mot förmodan inte gjort en säkerhetskopia av registerfilerna ännu är det hög tid att göra det.

Registret guide

Hitta nyckeln vars namn eller innehåll du vill ändra. Om du vill ändra namnet på en nyckel: högerklicka på den, välj Byt namn och namnge nyckeln.

Om du vill ändra namnet på ett värde gör du samma som ovan fast men med värdet som du vill ändra.

Om du vill ändra själva värdet: högerklicka och välj Ändra. Tilldela ett nytt datavärde och bekräfta genom att klicka Ok. Stäng Registereditorn och starta om datorn när du är klar.


Ta bort en registernyckel och dess värden

Om ett problem uppstått till följd av att ett program felaktigt lagt in en specifik nyckel eller ett värde bör du veta hur du tar bort dem.

Börja med att leta upp den nyckel eller det värde som du vill ta bort. Tänk på att när du tar bort en nyckel försvinner även sub-nycklar och värden som tillhör den specifika nyckeln, så var alltid noga med att kolla att du verkligen tar bort rätt nyckel.

Registret guide

Högerklicka och välj Ta bort. Du kommer att tillfrågas om du är helt säker på ditt val. Välj Ja. Starta om datorn för att förändringen ska träda i kraft.

Det här var en grundlektion i hur du arbetar i registret. Härnäst följer ett antal mer konkreta exempel på ändringar som du kan göra i Registereditorn för att uppnå olika resultat.