Frigör mer lagringsutrymme genom att radera Pagefile.sys

Pagefile.sys är ett virtuellt ram-minne som avlastar datorns riktiga ram genom att lagra program som inte används. Om du vill frigöra mer lagringsutrymme på din dator (filstorleken på Pagefile.sys kan vara stor som storleken på ditt riktiga ram) kan du med en enkel justering i Registereditorn ta bort Pagefile.sys. Notera dock att om du tar bort Pagefile.sys kommer datorn att ta längre tid på sig vid avstängning.

Börja med att ange följande sökväg i Registereditorn:

Dator\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management

Registret guide

Dubbelklicka på ClearPageFileAtShutdown i det högra fältet. Sätt värdet till 1 och starta om datorn. Pagefile.sys kommer nu automatiskt att raderas varenda gång du stänger av datorn.


Gör aktivitetsfältet mer genomskinligt

Aktivitetsfältet i Windows 10 har redan från start en viss genomskinlighet, men inte så mycket som vi kanske skulle önska. Med denna enkla korrigering i registret löser vi det.

Börja med att ange följande sökväg i Registereditorn:

Dator\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Registret guide

Högerklicka i det högra fältet, välj Nytt och klicka på 32-bitarsvärde (DWORD). Döp värdet till UseOLEDTaskbarTransparency. Dubbelklicka på värdet och sätt Data till 1. Starta sedan om datorn för att ändringen ska träda i kraft.

Registret guide
Före. Såhär såg aktivitetsfältet ut innan vi ändrade genomskinlighet.
Registret guide
Efter. Ser du skillnaden?

Skulle du senare vilja återgå till original-genomskinligheten på aktivitetsfältet behöver du bara ta bort UseOLEDTaskbarTransparency.