Hantera felkoder i Enhetshanteraren genom att ta bort värden

Om du får felkoder i Enhetshanteraren om installerad hårdvara kan problemet i många fall lösas genom att ta bort två värden i registret, de så kallade Upper Filter- och Lower Filter-värdena. Detta brukar bland annat hjälpa om felkoden är 19, 31, 32, 37, 39 eller 41.

Börja med att ange följande sökväg i Registereditorn:

Dator\HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class

Registret guide

När du expanderar Class-mappen ser du en lista över nycklar med namn i stil med {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. Dessa identifikationsnummer kallas Globally Unique Identifier (GUID) och de refererar till en särskild komponent i Enhetshanteraren. Numret ovan refererar till exempel till tangentbord som anslutits till datorn. Varje GUID är unikt. Du hittar en komplett lista över olika GUID-klasser via denna länk.

Registret guide

Klicka på den nyckel som matchar det GUID du valt. I det här exemplet använder vi oss av numret ovan.

I högra fältet listas de olika värden som finns lagrade. Bland dem bör Upper Filter och Lower Filter finnas. Om bara ett av värdena syns räcker det att ta bort det. Om inget av värdena syns är denna lösning inte aktuell.

Högerklicka på filerna och välj Ta bort. Ibland kan det listas värden som heter UpperFilters.bak och LowerFilters.bak. Dessa kan du låta vara.

Stäng Registereditorn och starta om datorn. Förhoppningsvis är problemet löst.