Windows 10 ruvar på en rad kraftfulla verktyg som många användare sällan kommer i kontakt med. En smula trist kan tyckas då det finns en del smart funktionalitet gömd under huven. Här riktar vi strålkastarljuset mot Windows Registry, på svenska kallat registret, och visar hur det kan användas vid felhanteringar eller om vi vill ändra inställningar i datorn.

Vad är Windows Registry?

Registret är en hierarkisk databas som lagrar information om praktiskt taget allt på din dator – från programinställningar till lösenord, information om drivrutiner, installerad hårdvara, inställningar i operativsystemet och mycket, mycket mer.

Varje ändring du gör på datorn sparas någonstans i registret. När du exempelvis installerar ett nytt program skapas en nyckel i registret som innehåller information om bland annat programmets adress, vilken version det är och hur programmet ska startas. Registret kan enkelt uttryckt betraktas som Windows eget dna. Vid en första anblick verkar det vara väldigt omfattande, rent av en smula skrämmande, men tack vare det grafiska användargränssnittet Registereditorn är tröskeln att komma igång med registret inte alls särskilt hög.

Registret guide
Så här ser det grafiska gränssnittet för registret ut.

Registereditorn

Registereditorn startar du enklast genom att hålla inne Windowsknappen + R för att öppna Kör, sedan söka på regedit. I vänstra fältet ser du ett antal mappar med namnet HKEY. Detta är huvudmappar som kallas hives. Huvudmapparna består i sin tur av undermappar som kallas nycklar, vilka innehåller värden (som i sin tur innehåller de faktiska inställningarna för något).

Värden som sparas i registret kan hittas genom adressnamn som pekar ut platsen där den specifika datan lagras. En ändring av ett värde förändrar konfigurationen som värdet representerar. Det finns flera olika typer av värden, såsom strängvärden, binärvärden och så vidare.

Här följer ett kort exempel på ett sådant värde och hur vi kan påverka datorns beteende genom att ändra värdet. Genom att navigera till nedanstående nyckel hittar vi strängvärdet KeyboardSpeed:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard\KeyboardSpeed

Registret guide

Vi ser att värdet är satt till 31, vilket definierar hur snabbt en viss symbol upprepar sig när tangenten trycks ner. Skulle du ange en lägre siffra, eller sätta värdet till 0, kommer du märka att symbolen skrivs ut mycket långsammare.

Registret är användbart om du vill göra felsökningar och hantera felkoder. Kanske vill du lägga till en ny registernyckel för att lösa en bugg i Windows eller ta bort ett värde som orsakar problem i en särskild mjuk- eller hårdvara. Eller kanske vill du bara ändra på detaljer i designen, som att ta bort en onödig ikon i Utforskaren eller ändrahur en specifik meny ser ut. Vad anledningen än är rekommenderar vi starkt att du gör en säkerhetskopia på alla filer som du tänker konfigurera. Är du oförsiktig och skruvar i inställningar på måfå finns risken att du skadar din dator.

Säkerhetskopiera alla filer

En säkerhetskopia gör du enklast genom att högerklicka på de mappar som du vet att du kommer att göra ändringar i och klicka Exportera. Vill du vara helt säker är det enklast att göra en fullständig säkerhetskopia genom att markera Dator-symbolen högst upp i listan och klicka Exportera där istället.

Registret guide

Din kopia sparas som en REG-fil. Döp filen till vad du vill och lägg den förslagsvis på skrivbordet så att du har enkel tillgång till den om du skulle behöva återställa något senare. Att göra en återställning är i sig väldigt enkelt: öppna bara säkerhetskopian och följ de instruktioner som visas. Starta därefter om datorn för att registret ska återställas.

Med det sagt ska vi gå igenom hur du går du tillväga för att påverka inställningarna i registret. Vi har redan visat ett exempel på en ändring av ett värde när vi testade att byta siffra på KeyboardSpeed – nu kommer vi stegvis att gå igenom hur du antingen lägger till, ändrar eller tar bort nycklar och värden.