Filer som du skapar, hämtar eller ändrar har ofta vissa personuppgifter tillagda i form av metadata. Det görs normalt av programmet som du använder för att skapa eller redigera filen, men Windows kan också lägga till metadata i en fil. Detta gäller både till exempel bilder och dokument.
För att ta bort personlig information från en fil måste du ha full läs- och skrivåtkomst till den. Om du själv skapade filen har du förmodligen redan full tillgång. Om du har laddat ned en fil från internet kan den ha vissa begränsningar.

Personlig information

1. Använd Utforskaren för att navigera till mappen med filen.
2. Högerklicka på filen och välj Egenskaper från snabbmenyn.
3. Byt till fliken Information. Här kan du se all personlig information som har sparats i filen. Denna information kan läsas av alla som har filen.
4. Du kan redigera vissa data på den här fliken genom att klicka inuti ett fält. Vissa fält kan du lämna tomma, medan andra måste ha innehåll och några inte kan ändras.
5. Längst ned finns valet Ta bort egenskaper och personliga uppgifter. Med hjälp av detta kan du enkelt välja vilka uppgifter som ska avlägsnas i stället för att redigera detta manuellt.
6. Du kan också välja mellan att ta bort uppgifterna i den befintliga filen eller att skapa en kopia med informationen borttagen.
Lär du dig att använda detta behöver du inte riskera att sprida saker som du helst skulle behålla för dig själv.