Windows 10 ruvar på flera verktyg som kan användas för att lösa många olika typer av uppgifter och problem. Ett av de allra mest kraftfulla är det kommandobaserade Windows Powershell, som fungerar som en mer utvecklad och kraftfull Kommandotolk.

Läs även: Så använder du de kraftdulla verktygen i Windows Registry 

Powershell är främst ett verktyg för att automatisera och snabbt kunna lösa många (mer eller mindre monotona) administrativa uppgifter. Till exempel kan Powershell användas för att visa alla installerade usb-enheter på en eller flera datorer, identifiera och stänga processer som inte svarar, redigera nycklar i Windows-registret, ställa in nätverksinställningar och filtrera specifik information om datorer i ett nätverk. Med Powershell är det möjligt att automatisera mer eller mindre allt i Windows. Detta genom att du skapar olika skript och kombinerar kommandon.

Att lära sig Powershell kan förmodligen kännas en smula svårt om du inte sysslat med skriptspråk tidigare, men fördelarna är många, särskilt om du sysslar med it-administration. Framför allt kommer kunskaper i Powershell att bespara dig mycket tid i administrativa uppgifter tack vare att saker kan utföras väldigt kontrollerat och konsekvent. Det är tyvärr omöjligt att täcka alla aspekter och allt du kan göra i Powershell i en enda guide, men vår förhoppning är att du ska få en uppfattning om möjligheterna och en grund att bygga vidare på.

Kom igång

För att starta Powershell som administratör, klicka på Start-knappen och scrolla ner till Windows Powershell i applikationslistan. Högerklicka på ikonen och välj Kör som administratör. Det finns även ett grafiskt användargränssnitt att använda, Powershell ISE, som lämpar sig särskilt för den lite mer avancerade användaren.

Powershell Windows 10

Om du använt Kommandotolken kommer du känna igen en del av syntaxen. Exempelvis innebär cd i Powershell att du byter mapp och dir listar filer och mappar inuti mappen du befinner dig. Skillnaden är att kommandot dir i Powershell är ett alias. När vi skriver dir använder vi egentligen kommandot Get- ChildItem. Skriver du cp använder vi Copy-item. Dessa kommandon kallas cmdlets (uttalas Command-lets) och namnges alltid med en kombination av ett verb och ett substantiv.

Powershell Windows 10

Två kommandon som kommer att vara till extra mycket hjälp i början är Get-Command och Get-Help. Det förstnämnda listar de kommandon som finns tillgängliga medan Get-Help hjälper dig att plocka fram all information om ett visst kommando. Vill du exempelvis ha information om kommandot Get-Date skriver du Get-Help Get-Date. För ännu mer information lägger du till -detailed i slutet. Lokala hjälpfiler hämtas från nätet om du anger Update-Help.

Arbeta med objekt

Powershell baseras på ett objektorienterat språk, vilket innebär att vi arbetar med objekt. Varje svar du får när du använder en cmdlet består av ett objekt. Konceptet kan vara aning abstrakt, men ett objekt är en representation av något och innehåller egenskaper och metoder. Egenskaperna är attribut som objektet besitter och metoder beskriver vilken typ av handling som objektet kan utföra.

Som illustrerande exempel kan vi tänka oss en bil som ett objekt. Bilen har egenskaper som motor, bildörrar, broms och ljuslyktor. Objektets metoder skulle kunna vara att slå på och av motorn, öppna och stänga dörrarna, inbromsning och tända ljuslyktorna. I Powershell ser du enkelt ett objekts egenskaper och metoder genom att ange Get-Member.

Om vi exempelvis skriver Get-Command | Get-Member visas nedanstående information:

Powershell Windows 10

Vänster tabell listar namnen på de olika metoderna och egenskaperna. Mittentabellen visar om det är en metod eller egenskap. Sista tabellen visar vilken datatyp som kommer att returneras om du använder den specifika metoden eller egenskapen.

Genom att förstå objekt och veta vad de består av är det möjligt att manipulera och använda dem på mängder av olika sätt i Powershell. Till exempel kan vi välja att plocka ut enbart en viss typ av information och kasta det som vi inte är intresserade av, ändra status på egenskaper eller genom metodanrop utföra särskilda uppgifter.

Möjligheterna är enorma och förhoppningsvis känner du dig manad att fortsätta utforska dem på egen hand. Vi kommer härnäst att ge en liten knuff i rätt riktning med ett exempel på ett första skript.