Loggboken håller koll på i stort sett allt som händer och sker på din dator. När ett program startar noteras det i Loggboken, och likaså när programmet avslutas. Samma sak gäller vid systemåtkomster, säkerhetsförändringar, ändringar i operativsystemet och hårdvarufel.

Detta gör Loggboken till en utmärkt källa till information när något strular, ofta kan den hjälpa dig att diagnostisera felet, eller åtminstone ge dig en ledtråd om vad det kan vara. Det finns fem primära typer av loggar som sparas i Loggboken. Du hittar dem under Windows loggar-mappen i vänstra fältet:

Loggboken Windows 10
  • Program: händelser relaterade till installerad mjukvara.
  • Säkerhet: händelser kopplade till säkerheten i datorn.
  • Installation: refererar till domänkontroll, vilket används av företag.
  • System: händelser kopplade till Windows systemfiler.
  • Vidarebefordrade händelser: händelser från andra datorer i ditt nätverk, som vidarebefordrats till din dator.

Om du vill komma åt Säkerhet-loggen måste du starta Loggboken som administratör. Det gör du genom att högerklicka på Loggboken och välja Kör som administratör.

Varje händelse klassificeras i olika katergoerier. För det första har vi fel, vilket innebär att det kan ha skett dataförlust, att något program inte fungerar som det ska eller att en drivrutin inte laddat. Det kan också klassificeras som en varning; vilket är mindre allvarligt än ett felmeddelande. Du kan exempelvis få en varning om du håller på att få slut på hårddiskutrymme. Ett varningsmeddelande kan larma om en särskild händelse men det behöver inte nödvändigtvis betyda att något allvarligt har inträffat. En händelse kan också, och mest troligt, klassificeras som information. De flesta loggar klassas som just information och det betyder att Windows eller programmen gör vad de ska göra.

Loggboken Windows 10

Klicka på valfri logg i Program och du kommer att se en förklaring av den i nedre delen av skärmen. Sök efter någon logg som har felmärkning (det brukar oftast finnas några) och klicka på den. Som du säkert märker kan en del loggade felmeddelanden vara lovligt förvirrande att läsa.

Ett sätt att försöka göra dem mer begripliga är genom att kopiera deras Händelse-ID och söka på det på hemsidan EventIDNet. Där kan du dels hitta mer information men också (med lite tur) läsa kommentarer från andra användare som upplevt samma problem. Ett annat tips är att söka på Händelse-ID:t i en sökmotor.

Loggboken Windows 10

Till höger visas en meny kallad Åtgärder. Där hittar du Kopiera och Kopiera detaljerad information som text. Klicka på den och klipp sedan in resultatet med Ctrl+V i en textfil. Den här datan är bra att ha om du talar med support och de ber om ett utkast på error-loggen.

Loggboken Windows 10

Upplägget är detsamma i de andra loggarna. I Säkerhet ser listan lite annorlunda ut med nyckelordet Lyckad granskning. Windows gör en säkerhetsgranskning varje gång du loggar in och varje gång du skapar, modifierar eller tar bort en fil. Windows loggar även varje försök att använda resurser som du inte har auktoriserad tillgång till. I ett sådant fall kommer nyckelordet vara Misslyckad granskning istället.