Många människor känner sig osäkra när de befinner sig utomhus, och här hoppas nya Millijoin kunna erbjuda en lösning. Millijoin är en svenskutvecklad mobilapp som kopplar ihop människor via deras Facebook-konton.

Tanken är alltså att den som hamnar i en hotfull situation ska kunna använda appen för att få hjälp av andra människor i närheten.

Enligt Millijoin så gör kopplingen till Facebook att man ska kunna känna sig säker på att användarna är hederliga.

Ladda ned Milijoin för Android
Ladda ned Millijoin för Iphone
Surfa till www.millijoin.com

Millijoin