Det sitter ett litet bios-chip i varenda persondator som finns. Det är placerat på moderkortet och är redo att sparka liv i systemet när du trycker på strömknappen. Bios är en term som du kanske snubblat över tidigare – det är trots allt något som hängt med ända sedan åttiotalets ms-dos-persondatorer.

Förkortningen står för Basic Input Output System och det är den första mjukvaran som vaknar till liv när du startar datorn. Bios initiala jobb är att kolla att hårdvarukonfigurationen på datorn fungerar som den ska och sedan starta operativsystemet. Om något är fel kommer bios att skicka ut ett felmeddelande eller ge ifrån sig en serie ljud (för att ta reda på vad dessa ljud betyder behöver du ta en titt i datorns eller moderkortets manual).

Bios
Gränssnittet för bios är blått, gammalt och inte i närheten lika användarvänligt som det modernare uefi.

Utöver att starta systemet kan bios även användas till att konfigurera hårdvaran i datorn. Detta inkluderar bland annat hårddiskar, moderkortet, dess optiska enheter, processorn och grafikkortet. Det spelar ingen roll om du kör Windows 10, Windows XP, Linux, Unix eller annat operativsystem – bios fungerar helt oberoende av vilket operativsystem du använder då det är en del av moderkortet.

Det finns många olika typer av inställningar som du kan göra med hjälp av bios. Det går att konfigurera hårdvaran, systemets interna klocka eller ange om du vill att datorn ska starta från exempelvis ett usb-minne istället för den primära hårddisken. När du sparar en inställning i bios sparas den direkt på moderkortet.

Bios / uefi – vad är skillnaden?

Bios är en lågnivå-mjukvara som från början togs fram för mycket enklare och långsammare datorer än de vi använder i dag och har i sig inte utvecklas jättemycket med åren, vilket gjort att det numera är ganska föråldrat. Som ersättare har moderkortstillverkare i samarbete med Microsoft, Intel och AMD utvecklat uefi (Unified Extensible Firmware Interface). Praktiskt taget alla moderna datorer har i dag uefi. Ibland kallas det fortfarande bios, både i talspråk och ibland rentav i datorn, men i själva verket är det uefi det handlar om. Intel har som mål att ersätta alla sina chipset med uefi senast 2020.

bios
Skillnad. Jämfört med bios gamla gränssnitt är uefi en smula enklare att överblicka.

Bios och uefi gör ungefär samma saker men skillnaden är att uefi är en mer modern lösning med stöd för större hårddiskar och snabbare uppstarter. Uefi har även utökade säkerhetsfunktioner och tillhandahåller grafiska användargränssnitt som gör det enklare att integrera med de olika inställningsmöjligheterna.

Så får du tillgång till bios

Du får tillgång bios-inställningarna genom att trycka på en specifik tangent vid uppstarten (du ser vilken tangent som gäller när du startar datorn, men oftast är det F1, F2, F10, Esc- eller Del-knapppen som används).

bios

Kör du Windows 10 håller du in Shift-tangenten när du startar om datorn – då kommer du till en meny där du kan välja Felsök, Avancerade alternativ och sedan UEFI-inställningar.