Så gör du på varje plattform

Det skiljer sig en del mellan olika plattformar när det gäller vad som händer med ett konto efter döden, och vilken information som anhöriga kan komma åt.

Generellt är tipset att vara så förberedd som möjligt – exempelvis erbjuder många tjänster dig möjligheten att registrera betrodda personer, som sedan snabbt kan stänga ned kontot eller hjälpa till med andra saker. På andra tjänster saknas den möjligheten, så det är bra om du på något sätt ger dina anhöriga tillgång till dina uppgifter. Som vi tidigare har skrivit bryter detta oftast mot användarvillkoren, men det underlättar förmodligen för dina anhöriga.

Nedan går vi igenom de allra vanligaste tjänsterna och visar vad du bör tänka på och hur dina anhöriga behöver göra för att exempelvis stänga ned kontot.

Sociala medier

Facebook

Facebook har som policy att omvandla en avliden persons profil till en minnessida. När det väl är gjort går det inte längre att logga in på sidan. Det personen har delat (till exempel foton och inlägg) finns kvar och är synligt för målgruppen personen valde att dela det med. I undantagsfall ger Facebook ut ytterligare information från kontot, men då krävs det att du bevisar att du är en behörig representant för den avlidne, och dessutom visar ett domstolsbeslut. Det bryter mot plattformens villkor att logga in på en annans konto, däremot kan verifierade familjemedlemmar begära att ett konto tas bort.

En smart sak att göra är att välja en efterlevande kontaktperson, som hanterar din minnessida (bland annat uppdatera profilbild, omslagsfoto och fästa inlägg). Du hittar den informationen under Inställningar, Allmänna kontoinställningar, Hantera konto.

 

Instagram

Instagram ägs av Facebook och fungerar därför snarlikt när det kommer till dessa saker. Även här omvandlas en avliden persons profil till en minnessida. Verifierade familjemedlemmar kan begära att konto tas bort.  

Twitter

Till skillnad från de flesta andra omvandlas inte Twitter-konton till minnessidor, istället tas inaktiva konton bort automatiskt efter en viss tid. Det går att ta bort konton manuellt, genom att skicka ett formulär till Twitter. Liksom de flesta andra ger Twitter inte andra personer åtkomst till ett konto, oavsett relation. Däremot kan familjemedlemmar och andra auktoriserade personer begära att bilder och filmklipp ska tas bort.
Google

Google

För ditt Google-konto finns det flera valmöjligheter, men som med alla övriga tjänster gäller det att vara förberedd. Via den här sidan väljer du vad som ska hända med ditt konto när det har varit inaktivt. Du kan bland annat ställa in hur lång tid kontot ska vara inaktivt innan Google raderar det. Google påminner dig en månad innan radering. Vill du inte att kontot ska försvinna kan du välja vem som ska få tillgång till informationen.

För att sätta upp en så kallad betrodd kontakt, som får tillgång till ditt konto, behöver du dennes mejladress samt telefonnummer.

För att se vilka tjänster som är knutna till ditt Google-konto surfar du in på Google Översikt. Google äger som bekant en hel del plattformar, däribland Youtube, och det kan vara bra att kolla vilka du använder.

 

Apple

Apple har ingen automatisk process för att radera konton, istället behöver du kontakta deras support och lämna stämningsansökan eller domstolsföreläggande.  

Microsoft

Microsoft tar automatiskt bort konton som är inaktiva i mer än fem år. För att få tillgång till information från avliden person behöver du kontakta Microsoft för att lämna en formell stämningsansökan eller ett domstolsföreläggande.

Linkedin

För att ta bort Linkedin-konton har företaget ett formulär där du fyller i information om den avlidne, såsom Linkedin-konto, datum för bortgång, mejladress och vilken relation ni hade.

Snapchat

Snapchat

Snapchat verkar helt sakna någon policy kring vad som händer med avlidna personers konton.

Whatsapp
Precis som Snapchat saknar Whatsapp information om detta.