Privatkopieringsersättningen – eller kassettskatten – har varit en het potatis i många år. Det nuvarande systemet förser lagringsmedier som usb-minnen, hårddiskar, datorer och mobiltelefoner med ett prispåslag för att ersätta kulturskapare, vars inkomster eventuellt påverkas av svenskars privatkopiering. Det medför alltså att våra prylar blir dyrare.

Med streamingtjänsternas intåg har privatkopieringen dock sjunkit drastiskt. Istället för att bränna cd-skivor och lasta ner mp3-filer får vi kulturen on-demand via olika prenumerationer, varför avgiften i allt högre grad kritiserats (bland annat av PC för Allas Martin Appel) för att vara gammalmodig.

I början av maj gick så näringsutskottet ut med en uppmaning till regeringen: Det är dags att se över ersättningssystemet. Eftersom ersättningen i sin nuvarande form baseras på hur mycket en enhet kan lagra kommer den bara att fortsätta stiga, ansåg man. Näringsutskottet påtalade också att det råder osäkerhet kring vilka produkter som omfattas, och bad riksdagen att uppmana regeringen att se över systemet.

En sådan uppmaning har nu publicerats av riksdagen. Så här lyder uppmaningen i korthet:

"Riksdagen anser att den tekniska utvecklingen har ändrat förutsättningarna för det nuvarande ersättningssystemet och att det är osäkert och otydligt. Regeringen bör därför tillsätta en utredning, där möjligheten att införa ett system där staten har ansvaret ska övervägas."

Kort efter beslutet i riksdagen kom ett pressmeddelande från Elektronikbranschen. Organisationens vd, Klas Elm, tog emot tillkännagivandet med öppna armar.

– Dagens besked är välkommet. Elektronikbranschen har länge efterlyst en översyn av dagens privatkopieringsersättning som är helt ur fas med hur svenskarna idag konsumerar media. Flera undersökningar bekräftar att privatkopieringen i Sverige i princip upphört. Med nuvarande lagstiftning tvingas konsumenterna betala dubbelt, dessutom för något de allra flesta inte ens gör.

Klas Elm uppmanar regeringen att "skyndsamt" inleda en utredning i saken för att avskaffa den nuvarande ersättningsmodellen. I stället vill man se ett kompensationssystem som är mer förutsägbart och stabilt, och man uppmanar regeringen att titta på hur det fungerar i Finland. Där sker ersättningen istället via anslag i statsbudgeten.

När regeringen tar tag i saken, hur lång utredningstiden blir och vad man kommer fram till återstår att se. Privatkopieringsersättningen hanteras av Copyswede. På deras sida kan du se vilka produkter som berörs i dagsläget, och vad ersättningsnivåerna ligger på.