Handskrift

1. Byt läge

Börja med att växla från standardläget i Windows 10 till surfplatteläget. Som regel sker det här automatiskt när du börjar använda datorn som platta, men du kan också göra det manuellt genom att svepa med fingret från vänsterkanten och välja Surfplatteläge.


Handskrift

2. Ta fram tangentbordet

Öppna Word eller något annat program för att skriva text. I vissa fall öppnas nu det virtuella tangentbordet automatiskt. Om det inte sker pekar du på ikonen i Aktivitetsfältet. Du hittar den till höger, bredvid klockan.


Handskrift

3. Aktivera handskrift

För att byta från det vanliga tangentbordet till handskrift pekar du på inställningsikonen uppe till vänster. Här väljer du den ikon som ser ut som ett papper och en penna. Du hittar den på den övre ikonraden.


Handskrift

4. Börja skriva…

Ditt tangentbord byts nu ut mot ett inmatningsfält för handskrift och du kan börja skriva. Datorn analyserar det du skriver och omvandlar kråkfötterna till ren text. Det sker direkt – och det valda ordet visas till vänster i inmatningsfältet.


5. … och korrigera

Det ord som väljs är det troligaste alternativet, men du kan också välja ett antal andra på raden ovanför. Klicka på något av dem om du vill byta. Och om inget stämmer raderar du ordet genom att stryka ett streck över det.


Handskrift

6. Navigera

För att navigera i din text väljer du den stora blå symbolen till höger. Nu visas pilar som gör att du kan flytta markören till ett ställe där du vill mata in ny text. Du kan också infoga mellanslag med och nya rader med ikonerna till höger.


Handskrift

Aktivera handskrift i mobilen

Naturligtvis kan du även skriva för hand i mobilen och surfplattan. Hur du gör beror på vilken modell du har, men så använder du Googles standardtangentbord Gboard.
1. Tryck länge på mellanslagstangenten och välj Språkinställningar.
2. Välj först svenska och därefter Handskrift. Bekräfta med Klar och gå tillbaka med vänsterpilen.
3. Du kan nu växla mellan vanligt tangentbord och handskrift med jordglobsikonen, som du hittar till vänster om mellanslagstangenten. Välj Handskrift så kan du skriva på samma sätt som vi visar för Windows 10 ovan.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning