När du slår upp en vägbeskrivning i Google Maps i din telefon får du uppgift om beräknad ankomsttid och du får veta hur långt det är till din destination. I vissa fall berättar Google också om det är mycket trafik som kan göra resan längre.

Det här fungerar för korrekt identifierade platser i Google Maps. Men det går inte att använda för att till exempel ta reda på hur lång en skogspromenad är, mäta avståndet till närmaste busshållplats eller för att beräkna restiden mellan mer odefinierade platser.

Men då kan du i stället använda stiften och pluskoderna för att lägga ut en rutt och mäta avståndet. Du placerar helt enkelt ut så kallade vägpunkter längs den aktuella sträckan och får snabbt veta hur lång sträckan är.

Om vägen är mycket kurvig måste du använda många vägpunkter eller använda färre punkter och nöja dig med en mer inexakt mätning.

Google Maps

1. Markera

Leta reda på det ställe du vill mäta från och placera ut en stiftmarkering genom att långklicka på skärmen.


Google Maps

2. Mät avstånd

Klicka på Mer information i nederkanten och välj Mät avstånd. Ett hårkors dyker upp på skärmen.


3. Välj väg

Flytta hårkorset till den första kurvan på din väg. Klicka på plustecknet. Fortsätt så med så många punkter du behöver.


Google Maps

4. Sträcka

Avståndet för din utritade sträcka visas hela tiden nere till vänster och du vet hur långt du kommer att behöva gå.