I maj släppte Microsoft den uppdatering som kallas Windows 10 April 2018 Update, med versionsnummer 1803.

Den innehåller en hel del förändringar, men en som inte annonserats särskilt öppet är att man tar bort funktionen hemgrupp, som var en möjlighet att dela filer och skrivare.

Hemgruppen visas inte längre i Utforskaren eller i Kontrollpanelen, men alla mappar, filer och skrivare som du redan har delat med hemgrupp delas fortfarande och du kommer åt dem med Utforskaren.

Du kan fortfarande dela ut nya skrivare och filer i nätverket, men måste då återgå till de gamla metoderna som fanns före Windows 7. Det finns många möjligheter och kan vara invecklat, men i ett hemnätverk är den enklaste metoden:

Hemmagrupp

1. Klicka på startknappen, välj Inställningar och sedan Nätverk och internet.
2. Klicka på Nätverks- och delningscenter.
3. Klicka på Ändra avancerade delningsinställningar.
4. Klicka på pilen vid Alla nätverk.
5. Pricka för Inaktivera lösenordsskyddad delning och klicka på Spara ändringarna.
Sedan kan du dela ut valfria mappar.
1. Högerklicka på önskad mapp i Utforskaren.
2. Välj Ge åtkomst till och sedan Välj personer.
3. Välj Everyone i rullisten och klicka på Lägg till.
4. Klicka på Dela. För att se exakt vad som är utdelat på datorn, skriv \\localhost i Utforskarens adressfält.