Microsoft vill ta krafttag för att öka säkerheten i sina program och tjänster och det senaste initiativet är att lansera något som man kallar för Microsoft Identity Bounty Program.

I korthet handlar det om att erbjuda en belöning till personer som upptäcker och rapporterar tidigare okända säkerhetshål i Microsofts produkter. Mindre allvarliga brister belönas med 500 dollar (motsvarande 4 400 svenska kronor), medan de mest allvarliga belönas med uppemot 100 000 dollar (motsvarande 890 000 svenska kronor).

Enligt reglerna får man inte hitta bristerna genom brottsliga handlingar, till exempel nätfiske eller dos-attacker. Det är heller inte tillåtet att försöka komma åt data som tillhör någon annan.