Bank-id, som bland annat används för att logga in på internetbanken, signera deklarationen eller betala via Swish, är en populär tjänst bland svenskarna. Det visar PC för Allas undersökning där över 3 500 läsare svarade. De allra flesta använder bank-id i någon form – enbart 3,5 procent står helt utan.

Har du Bank-id installerat?

Vanligast är att använda mobilt bank-id, drygt 44 procent av er gör det. Snäppet färre använder både mobilt bank-id och bank-id via datorn, medan strax över tio procent nöjer sig med bank-id på datorn.

Hur ofta använder du Bank-id?

Svenskarna använder också bank-id flitigt. En fjärdedel loggar in via tjänsten varje dag, och 42 procent gör det flera gånger i veckan.

Vad tycker du om Bank-id som inloggningsmetod?

Och det verkar inte heller som att bank-id har fått sig någon törn rent förtroendemässigt, trots att vi rapporterat om flertalet bedrägeriförsök den senaste tiden. 77 procent av de tillfrågade tycker om tjänsten och ser den gärna på fler ställen – enbart drygt fyra procent tycker det är en dålig tjänst.

Hur ofta upplever du problem med att logga in via Bank-id?

Även tekniken verkar vara med på noterna. Över hälften uppger att de väldigt sällan upplever något problem med att logga in via bank-id, en tredjedel har rent av aldrig upplevt något problem.