Ungefär en halv miljon svenskar spelar golf och om du är en av dem kan du nu boka tid på golfbanan i Golfförbundets nya app Min Golf. Sök utifrån tid, plats, pris – eller lägg till dina golfkompisar för att hitta den bana där de brukar spela.

Mingolf