Det finns många forskningsprojekt som gör världen bättre. Problemet är att forskarna inte alltid har den datorkraft som behövs, och de tar ibland hjälp av privatpersoners datorer för att göra beräkningar.

Genom att installera ett speciellt program på din dator kan du hjälpa forskarna. Tanken är alltså att de använder din dators kraft när du inte behöver den.

Climat

Det kända amerikanska Berkley-universitetet har skapat en plattform för det här och det finns ett 30-tal projekt anslutna. Du kan exempelvis vara med och rädda klimatet i projektet Climate Prediction från universitetet i Oxford.