Som it-tekniker har Andreas länge varit intresserad av ny teknik – och liksom många andra har han på senare år fått ett intresse för olika typer av smarta hemmet-lösningar. Han var tidigt ute med att automatisera sin belysning i hemmet genom dimmer-moduler baserade på Z-wave-protokollet, och när han såg att det svenska företaget Teptron skulle ta fram automatiserade rullgardiner med just Z-wave blev han intresserad.

På sajterna Indiegogo och Kickstarter bad Teptron om ekonomiskt stöd för att börja tillverka Movez, som produkten kallas. Eftersom företaget hade en tidigare lyckad gräsrotsfinansieringskampanj i ryggen tyckte inte Andreas att det var något konstigt med det. Han gick därför in med 4 000 kronor på Indiegogo för att få det stora paketet, innehållandes sex stycken Z-wave-kompatibla rullgardingsmotorer.

För Teptron blev kampanjen en succé. På Indiegogo drog man in närmare 4 miljoner kronor, och även Kickstarter-motsvarigheten genererade miljonbelopp. Den första leveransen var planerad att ske i mars 2017, ett datum som Teptron inte lyckades hålla. Snart började också förseningarna att avlösa varandra. När Andreas kontaktar PC för Alla har det gått mer än 1,5 år sedan den första beräknade leveransen, och drygt två år sedan han stöttade kampanjen med 4 000 kronor. Någon produkt har han inte sett till.

Men mest frustrerad är han över att han inte fått ett enda besked under denna tid.

– Jag har skickat e-post till Teptron flera gånger utan att någonsin fått något svar. Först bara för att få en statusuppdatering och senare för att försöka häva köpet och få pengarna tillbaka, säger han.

– Jag vet inte hur långt Teptron verkligen kom med utvecklingen eller om hela den nya kampanjen bara var ett sätt att lura pengar från nya kunder baserat på löftet av att ha lyckats med en tidigare gräsrotsfinansieringskampanj.

Just bristen på kommunikation är Andreas inte ensam om att reagera på. En titt bland kommentarerna på Teptrons Indiegogo-sida visar att många anmärker på just detta. De flesta verkar ha gett upp hoppet om att alls se något färdigt resultat, eller att få sina pengar tillbaka.

Få tidigare fall

Eftersom gräsrotsfinansiering är en relativt ny företeelse saknas tidigare fall att luta sig mot, och därmed är det inte helt lätt att reda ut vilka regler som gäller. Det vi hittar på gräsrotsfinansiering hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är ett ärende där en person begärt att få pengarna tillbaka för ett par hörlurar med anledningen att egenskaperna ändrats efter att personen backade projektet. I det fallet kom ARN fram till att konsumentköplagen gällde.

ARN slog också fast att sajten som tillhandahöll gräsrotsfinansieringen inte hade någon skuld eftersom sajten i användarvillkoren skrivit att man endast tillhandahållit en plattform. Köparen hade istället tecknat ett avtal med företaget som lanserat kampanjen – och kravet skulle därmed riktas ditåt.

Enligt ARN kunde köparen inte häva köpet eftersom både sajten som tillhandahöll gräsrotsfinansieringen och företaget som startat kampanjen noga berättat att egenskaperna för produkten mycket väl kunde komma att ändras med tiden, beroende på en rad olika faktorer. Men eftersom konsumentköplagen alltså gällde kunde köparen ändå få tillbaka pengarna med hänvisning till ångerrätten.

Rätt att häva köpet?

Det här är visserligen inte helt applicerbart på Andreas fall – framför allt har för lång tid passerat för att han ska kunna nyttja ångerrätt. Vad som är intressant här är dock att konsumentköplagen bör gälla mellan Andreas och Teptron. Tolkar vi användarvillkoren rätt menar Indiegogo, liksom sajten i ARN-fallet, att man enbart tillhandahåller plattformen för kampanjen, och inte har något större ansvar utöver det.

Men vi behöver alltså trippa fram på tå en del här. ARN får inte uttala sig på förhand om hur man ser på en enskild tvist, och inte heller Konsumentverket vill ge några klara riktlinjer. Det krävs helt enkelt att någon drar ett liknande ärende vidare innan något definitivt kan sägas.

– Vi hade gärna sett en tydligare praxis på området, men det är ARN och domstol som skapar praxis. För att detta ska ske behöver drabbade konsumenter vara beredda att ta ärenden dit. Vår upplysningstjänst Hallå konsument får väldigt sällan frågor från konsumenter angående detta fenomen, något som möjligen kan visa på att problemet inte är vidare stort, säger Gustav Sandgren, verksamhetsledare på Konsumentverket.

Dessutom är det svårt att på förhand veta om Andreas ens har köpt en produkt, eller bara gett donationer till en kampanj. Anledningen till att det är viktigt att veta vad det är han har betalat för är för att konsumentköplagen är applicerbar om det visar sig att det förstnämnda gäller, det vill säga om han kan anses ha köpt Movez.

I ARN-fallet ägnades en hel del utrymme åt att fastslå att det är just en produkt som den som backat kampanjen har köpt – och där kom ARN fram till att ett köp måste anses ha skett. I Andreas fall bör det också vara tydligt. Indiegogo skriver visserligen i användarvillkoren att de som backar något stöttar en idé, ett projekt eller en sak som man bryr sig om, och att det inte finns någon garanti för att det inte blir förseningar – eller ens för att projektet blir verklighet. Men det bekräftelsemejl Andreas fick när han backade projektet visar tydligt på att det handlar om att han köpt sex stycken Movez. Vi har åtminstone svårt att tolka det på annat sätt. Det står till och med att fraktkostnaden är gratis.

Tittar vi närmare på konsumentköplagen står det också angivet att ”Köparen får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av västentlig betydelse för köparen”. Och eftersom konsumentköplagen förmodligen är applicerbar i detta fall bör Andreas kunna hävda att säljarens dröjsmål är av just ”väsentlig betydelse”. Konsumentköplagen säger nämligen att konsumenten har rätt att häva köpet om inte företaget som konsumenten köpt en produkt av kan leverera inom 30 dagar från överenskommet datum. Men som sagt – exakt hur detta tolkas i fallet gräsrotsfinansiering är svårt att veta.

För att krångla till historien ytterligare har ett annat företag, Omniblinds, slutit ett avtal med Teptron ”för att ta över domän, webshop och kunder”. Enligt Gustav Sandgren på Konsumentverket ska dock inte detta spela någon större roll om Andreas beslutar sig för att gå vidare med ärendet.

– Huvudregeln är att det är det ursprungliga avtalet som styr vem han har rätt att rikta krav gentemot. Självklart skulle det kunna vara så att ett annat företag kliver in och förbinder sig att ta ansvaret för reklamationer och liknande. Om så skulle vara fallet hade jag rekommenderat konsumenten att rikta sina krav gentemot båda parter, så att det inte riskerar att vara så att både aktörerna skyller på varandra. Ibland kallas det för en neutral reklamation, alltså att man riktar krav mot två potentiella motparter.

Teptron: ”Måla inte upp oss som skurkar”

När vi vänder oss till Teptron för att fråga om en telefonintervju ber de oss att skicka frågorna via mejl i stället. Så här svarar Christofer Abraham på Teptron:

Andreas backade kampanjen med det stora paketet för runt 4 000 kronor, men eftersom han inte har fått någon leverans ännu, och inte heller några svar på de mejl han skickat till er (bland annat för att försöka häva köpet) känner han sig lurad.
– Det var tråkigt att höra. Vi försöker föra en dialog med alla backers som kontaktar oss och i det fall där en backer vill ha en refund så har vi återbetalat.

Varför har det tagit så lång tid?
– Det korta svaret är att vi har stött på mycket mer problem än vi kunnat tro och att vi har haft många olika personer som gjort olika delar i utvecklingen och det har inneburit många ”omtag” och ingen kontinuitet. Men denna typ av analys är alltid lätt att göra i efterhand, under hela projektet har vi strävat efter att göra det vi tror är bästa för att snabbast möjligt föra projektet framåt.

Många verkar uppleva att det varit dålig kommunikation från er. Hur kommer det sig?
– Jag tror att en del kan vara att vi är ett litet företag och helt enkelt inte hinner svara i den utsträckning som vi skulle vilja. En annan del är att eftersom vi använt olika personer för olika delar i utvecklingen har det rört till tidslinjen där vi ibland kommunicerat en sak för att sen upptäcka att det inte gick, med resultat att många backers blivit väldigt irriterade och då har vi kanske blivit för försiktiga och informerat för lite. Frågan om hur kommunikationen ska hanteras är något som vi internt pratar mycket om, försöker bli bättre på och gärna lyssnar på tips på hur vi kan förbättra.

När kan kunderna räkna med att få sina produkter?
– Först måste betatestningen komma igång, vilket den bör göra i nästa vecka. Sedan måste vi få tillbaka information från betatestarna och det är först när vi fått tillbaka den informationen som vi vet om det vi utvecklat är redo för nästa steg eller om vi missat något. Så först efter att betatestningen har körts ett tag och vi tillsammans med betatestarna känner att produkten är stabil kan vi kan sätta ett leveransdatum.

Christofer Abraham avslutar vår mejlkonversation med: ”Vi hoppas att ni kommer vara objektiva i er beskrivning av fallet och inte måla upp oss som skurkar som är ute efter folks pengar, för så är det verkligen inte. Vi har bara haft mer bekymmer än vad vi trott och försöker få allt på banan för att få ut produkten.”

Ett par timmar efter att vi har varit i kontakt med Teptron uppdaterar de sin sida på Indiegogo med en text om varför Movez blivit så försenad. Bland annat skriver Teptron att den tekniska lösningen man valt har visat sig dra väldigt mycket ström, och att man därför försökt arbeta fram alternativa lösningar.

Några dagar senare mejlar Andreas och berättar att Teptron nu har betalat tillbaka den summa pengar han gick in med. Eftersom han både betalade och fick tillbaka pengar i amerikanska dollar gick han i slutändan back på grund av valutakursen.