Under vinjetten Konsumentakuten skriver PC för Alla både om fall där konsumenter blivit tveksamt behandlade och om vad som gäller när du exempelvis handlar på internet. Som en del i den satsningen presenterar vi nu konsumentexperten David Freundt. David har bred kunskap kring alla möjliga frågor som rör dig som konsument, och hjälper dig gärna reda ut vad som gäller både innan och efter köpet.

Hej, David! Vem är du?
Jag jobbar som konsumentvägledare på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument, och har jobbat här i två år. Innan dess har jag jobbat i lite diverse kommunal och statlig verksamhet.

Vad är det vanligaste folk undrar över?
Bilköp och hantverkare. Det har varit de vanligaste frågorna sedan vi öppnade tjänsten 2015 och det är kanske inte så konstigt med tanke på att det är ganska kostsamma köp och det kan bli dyrt när något går fel.

På vilket konsumentområde upplever du att det finns störst behov av mer kunskap?
– I allmänhet: Skillnaden på garanti och reklamationsrätt. Garanti är inte reglerat i lag på det sättet och är frivilligt att erbjuda för företag. Reklamationsrätt är tvingande lagstiftning som ger dig rätt att klaga på så kallat ursprungliga fel i upp till tre år efter inköp när du handlar av ett företag. Ursprungliga fel är fel som fabrikationsfel, kvalitetsbrister, onormalt slitage eller liknande.

– Om det är fel på en vara du köpt så har du rätt att klaga till det företag du köpt den av. Du ska inte behöva tåla att hänvisas till tillverkaren för att denne ställt ut någon form av garanti. Om du vill kan du rikta alla krav till säljaren som har ansvar för åtgärd vid ursprungligt fel.

Konsumentverket
David Freundt arbetar som vägledare på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument. Nu är han även PC för Allas expert på konsumentfrågor.

I de flesta kommuner finns också kommunala konsumentvägledare som kan svara på frågor om garantier och reklamationer – och som bland annat kan hjälpa till att granska avtal och stötta konsumenten om denna vill göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.