FRÅGA. Jag har min mobil inställd så att bilder jag tar överförs till molntjänsten Onedrive. Nu vill jag radera bilderna som lagras i mobilen, men jag upptäckte att bilderna tas bort i Onedrive-arkivet också. Går det att stoppa den funktionen? Meningen med Onedrive trodde jag var att säkerhetskopiera bilderna.
Bo

SVAR. Om allt går som det ska ligger bilder som Onedrive-appen säkerhetskopierar i säkert förvar. Du kan alltså ta bort dem från mobilen, och de ligger ändå kvar på Microsofts servrar.

Det viktiga är dock att du raderar filen via mobilens inbyggda app som brukar heta något i stil med Album, Galleri eller Filhanterare. Använder du i stället Onedrive-appens eget galleri och raderar bilden, ja då försvinner den även från molnet. Det du gör i Onedrive-appen påverkar alltså även filerna som ligger i molnet – till skillnad från när du använder mobilens Album-app.

Numera har Onedrive-appen även en funktion som gör att du i ett svep kan rensa bilderna från mobilen, men lämna kvar dem i molnet. Så här använder du den:

Onedrive

1. Se till att du har appen Onedrive installerad på din mobil. Du hittar den via Google Play eller App Store, och du kan läsa mer om den på www.onedrive.com.
2. Aktivera säkerhetskopieringen av bilder genom att trycka på Jag, Inställningar, Kamerauppladdning. Här kan du slå på eller av funktionen, och ställa in hur du vill att den ska fungera.
3. Tryck på Jag, Inställningar, Frigör utrymme på enheten. Aktivera funktionen med reglaget högst upp och välj Frigör utrymme nu. Onedrive kan då plocka bort bilderna från din mobil – men lämna kvar dem "i molnet".