Det kan vara lätt att tro att wifi alltid bör vara snabbare än mobildata, åtminstone om du inte räknar med publikt wifi på flygplatser och liknande som kan vara gruvligt långsamt. Men faktum är att i många länder är mobilnätet ofta snabbare.

Opensignal har publicerat resultaten av en undersökning av surfhastigheter världen över och i 33 länder – främst i Afrika, Europa, Latinamerika och Mellanöstern – är mobilnätet i genomsnitt snabbare än wifi-hotspots.

I Australien, Grekland, Libanon, Oman, Qatar och Tjeckien är skillnaden i genomsnitt över 10 megabit per sekund. Andra länder där mobilsurf är snabbare i genomsnitt är bland annat Kenya, Mexiko, Taiwan, Turkiet och Österrike.

I länder med stort utbyggt fibernät är wifi överlag snabbare.