Den årliga rapporten Cisco Visual Networking Index analyserar världens internettrafik för att sia om hur internet och det digitala samhället kommer att utvecklas inom den närmaste framtiden. Nu har 2018 års analys publicerats, och för oss privatkonsumenter finns det flera intressanta spaningar att ta del av.

Bland annat väntas internettrafiken inom ett par år få en ny herre på täppan i form av smartphones. Globalt sett står våra mobiltelefoner idag för 18 procent av trafiken, medan pc-surfandet sitter på 41 procent. År 2022 förutspår Cisco att förhållandet är det omvända, med 44 procent smartphone-surf medan pc krymper till 19 procent. I jämförelse surfar 46 procent av våra läsare med sin telefon, 44 procent med dator och 10 procent med surfplatta.

Internettrafiken som helhet väntas uppgå till 396 exabytes, eller 425 201 716 381 gigabyte, i månaden när vi är framme vid 2022. Det blir 4,8 zettabytes på ett år, det. Under samma år kommer surfandet att skicka mer data än vad som hittills gjort sammanlagt under internets livslängd, om vi räknar från 1984. Den stora dataslukaren är video, som enligt Cisco väntas stå för hela 82 procent av trafiken om tre år.

Andra områden som drar sitt strå till datastacken är onlinespel, som väntas öka trafikmängden niofaldigt, men även vr och ar-teknikerna ser ut att stå för en stark, tolvfaldig ökning. Prylar för det smarta hemmet väntas år 2022 utgöra drygt hälften av alla globalt uppkopplade enheter. Den genomsnittliga hastigheten för våra internetuppkopplingar väntas då ha dubblerats från 39.0 Mbps till 75.4 Mbps.

Rapporten är onekligen intressant läsning, och du hittar den i sin helhet här.