När du använder en smartphone eller platta som kör Android kan du drar med fingret från skärmens övre sida och nedåt för att visa en rad med ett antal snabbknappar för inställningar. Du kommer snabbt åt knappar för att att aktivera och inaktivera wi-fi, bluetooth, slå på ficklampan och så vidare.

Om dina behov är annorlunda kan dessa knappar anpassas för att visas i valfri ordning. Du kan också lägga till knappar eller inaktivera dem du inte behöver. Så här ändrar du snabbinställningarna.

Innan du gör det, tänk dock på att Androids utseende alltid varierar mellan tillverkare och versioner. Våra exempel är från en Sony med Android 8.0.

Vissa telefoner har också två avdelningar i redigeringsläget, en för ikoner som inte ska visas alls. Men metoden är densamma även i det fallet.

Inställningar

1. Snabbknappar

När du sveper nedåt visas de knappar du kan använda för att till exempel slå av och på wifi och bluetooth, batterisparande och stör ej. Ordning och funktioner kan skilja på din telefon.


Inställningar

2. Alla funktioner

Svep nedåt ännu en gång för att visa och använda alla de snabbfunktioner som finns utöver de första som visas. Nu kan du också välja dina egna favoriter genom att klicka på den lilla pennan.


Inställningar

3. Flytta

Du är nu i redigeringsläget. Hur många snabbfunktioner som finns tillgängliga beror på din enhet. För att ändra på ordningen, klicka och håll kvar fingret på en ikon och dra den till önskad position.


Inställningar

4. Återställ

De funktioner du vill ha enklast tillgängliga måste placeras bland de första, översta. Har du ändrat för mycket och tycker att det är dags att återgå till standardinställningarna, klicka på prickarna och välj Återställ.