Sedan 2011 driver Facebook ett ”buggletarprogram” kallat Facebook Bug Bounty där privatpersoner mer eller mindre försörjer sig på att hitta problem i Facebooks system. Är problemet av tillräckligt allvarlig art kan en belöning delas ut.

Josip Franković kan snart räkna hem ett rekordbelopp från Facebooks program – 50 000 dollar, ungefär 450 000 kronor. Detta efter att Franković hittade ett problem i så kallade GraphQL-prenumerationer där sekretessinställningar saknades, berättar Facebook i ett pressmeddelande.

Problemet troddes föst vara av mindre art, men efter att Facebook granskat sin backend, upptäcktes ”ett stort problem” i sekretessinställningarna. Josip Frankovićs upptäckt ledde till att Facebook kunde förbygga liknande problem i framtiden, och Franković själv blev nästan en halv miljon kronor rikare.

Facebook har under 2018 utökat sitt Bug Bounty-program. 17 000 buggrapporter har hittills skickats in i programmet, och totalt har nästan 10 miljoner kronor delats ut som belöning för felrapporter.