Sedan 2016 har det stått klart att Iphone ska omfattas av privatkopieringsersättning. Men först i tisdags avslöjades exakt hur mycket Telia skulle betala upphovsrättsinnehavarna: 107 miljoner kronor för alla Iphone som företaget importerat och sålt mellan 2009-2016. Detta efter att upphovsrättsorganisationen Copyswede fått tingsrätten på sin sida i ersättningsfrågan.

Tre kronor per gigabyte lagringsminne blev slutnivån. Långt mycket högre än de 50 öre/GB som Telia tagit strid för, men misslyckats med att övertyga tingsrätten om att det skulle vara en mer skälig ersättningsmodell.

För privatkonsumenter får tisdagens dom inga omedelbara följder – men tankarna kan snabbt gå mot vad som komma skall. Kommer telefonerna att bli dyrare i framtiden som en följd av detta? Och hur väl rimmar det med de monstermobiler som i dag kan lagra uppemot 512 GB?

Mycket arbete återstår

Frågorna är inte helt lätta att besvara. För det första rör denna dom ett ärende mellan Telia och Copyswede kring produkter som redan sålts. Telia kan fortfarande välja att överklaga, men operatören har ännu inte lämnat något besked om hur de vill gå vidare. För det andra har Riksdagen redan godkänt att privatkopieringsersättningen i sin nuvarande form ses över, eftersom den anses "osäker och otydlig".

Klas Elm, Elektronikbranschen
Klas Elm, vd på Elektronikbranschen.

För det tredje väntas vidare förhandlingar om ersättningssystemet äga rum mellan Copyswede och Elektronikbranschen, men i väntan på Telias beslut om överklagan lär inte mycket hända där.

– Jag kan ärligt talat inte svara på hur det blir, men ser det som rimligt att domen överklagas. Innan domen eventuellt vinner laga kraft är följderna en bit bort. Sen är ju frågan hur övriga branschen ser på det, huruvida de också väljer att ta strid kring ersättningsfrågan eller inte. Förhandlingarna mellan oss och Copyswede pågår dessutom fortfarande. Det blir inga tre kronor per gigabyte över en natt, säger Elektronikbranschens vd Klas Elm.

Han är inte det minsta glad över den beslutade ersättningsnivån om tre kronor per gigabyte, utan kallar den "hårresande".

– Jag kan inte förstå hur man kan komma fram till det här. Det är inte i linje med EU:s Infosoc-direktiv som handlar om vad som är en rimlig ersättning. Med tre kronor per gigabyte överkompenseras upphovsrättsinnehavarna något enormt.

Mattias Åkerlind, Copyswede
Foto: Emil NordinMattias Åkerlind, vd på Copyswede.

Exakt vilka nivåer som kan komma att gälla framöver är dock i allra högsta grad fortfarande en förhandlingsfråga, skriver Copyswedes vd Mattias Åkerlind i ett mejl till PC för Alla.

– Dagens dom handlar om vad Telia har att betala för åren 2009 - 2016. Vilka nivåer som kommer att gälla framöver är till stor del beroende av branschens vilja att delta i förhandlingar om kommande ersättningsnivåer.

Mattias Åkerlind konstaterar också att priserna på mobiler i Europa inte varierar nämnvärt, trots olika nivåer på privatkopieringsersättningen i Europa.

– Det verkar alltså som om ersättningen inte har någon påverkan på konsumentpriset utan snarare påverkar bolagens vinstmarginaler.

Streamingtjänster omfattas

Vad som 2018 faktiskt kan anses vara privatkopiering är också en diskuterad fråga. Tisdagens dom gör gällande att även streamingtjänster som Spotify och Netflix som erbjuder nedladdningar för offline-konsumtion omfattas.

– Det är också helt fel. För det första handlar det inte om kopior utan om datasnuttar som gör att du kan ta del av innehåll även när du inte är uppkopplad. Det krävs fortfarande ett abonnemang hos tjänsten, och med den här modellen får du som konsument betala både för minneskapacitet och för abonnemang, menar Klas Elm.

W715
Den 29 december förra året dömdes Sony Mobile att betala privatkopieringsersättning för "musikmobilen" W715 Walkman. Även då landade ersättningen på 3 kronor per gigabyte.

Mattias Åkerlind köper inte det argumentet.

– Som tingsrätten konstaterar handlar det om privatkopiering även när offline-kopior görs inom ramen för en tjänst. Domstolen konstaterar också att någon särskild ersättning inte utgår till rättighetshavarna för offline-kopieringen. Mot den bakgrunden blir det svår att förstå Elektronikbranschens kritik om att konsumenter får ”betala två gånger”.

Läs också: Trots alla segrar i domstol – Copyswede väntar fortfarande på miljonerna

1 536 kronor dyrare telefon?

Till skillnad från viss annan hemelektronik som omfattas av privatkopieringsersättning finns än så länge inget maxtak som skulle hålla nere priset på exempelvis en Galaxy Note 9. Med tre kronor per gigabyte skulle telefonen i teorin kunna bli 1 536 kronor dyrare.

– Dagens topptelefoner kan lagra 512 gigabyte, men ingen vet hur mycket kapaciteten ökar nästa år. Vi tycker att man inte bara kan gå efter lagringskapacitet utan att sätta något tak.

Mattias Åkerlind menar att Copyswede är beredda att förhandla kring just takfrågan.

– Copyswede har tillsammans med branschen en lång historik att av ha förhandlat fram rimliga ersättningsnivåer för flera produkter där vi i dag tillämpar olika tak. Vi är självklart beredda att även fortsättningsvis föra förhandlingar med branschen om vad ersättningsnivåerna för mobiler ska vara framåt i tiden och utifrån de nedsättningsgrunder som finns i lagen kan det bli aktuellt att vi kommer överens om taknivåer även för mobiler.

Så för att sammanfatta: Domen gäller ett enskilt fall, men tar upp en ersättningsnivå som kan komma att bli vägledande i framtida avgöranden av privatkopieringsfrågan för mobiler. Exakt hur och om priset som en konsument betalar för en telefon kommer att påverkas är inte hugget i sten. Elektronikbranschen har försökt skynda på en utredning av modellen för privatkopieringsersättning.

– Eftersom beslutet att utreda den nuvarande modellen fattades av en enig riksdag kan även en övergångsregering ta tag i frågan, men vi har inte vunnit mycket gehör ännu. Men jag tycker att det bara är att sparka igång, säger Klas Elm.

Fakta

  • Privatkopieringsersättning - kompensation till upphovsrättshavarna för privatkopiering, som innebär uteblivna inkomster. Ersättningen tas ut i form av avgift på lagringsmedier som bandkassetter, disketter, inspelningsbara cd, dvd, från oktober 2012, även på hårddiskar och usb-minnen.
 
  • I juni 2014 fastslog Södertörns tingsrätt att ersättningen också ska betalas för smarta mobiler. Denna är ytterst reglerad i lag, men fastställs i detalj i förhandlingar mellan branschorganisationerna för importörer av lagringsmedier och Copyswede, den organisation som företräder upphovsrättshavarna.
 
  • Privatkopieringsersättningen bygger på paragraf 26 k i andra kapitlet av upphovsrättslagen. Hur mycket avgiften ligger på för olika enheter med lagringskapacitet kan du läsa på Copyswedes hemsida.
  • Privatkopieringsersättning kallades tidigare för kassettersättning eller kassettskatt. På engelska private copying levy, blank media tax eller blank media levy.