I en studie publicerad i Science Advances har forskare vid New York University och Princeton undersökt beteendet hos amerikanska användare av sociala medier under månaderna före och efter det amerikanska presidentvalet 2016.

Målet var att se hur artiklar som utger sig för att vara journalistik men i själva verket är påhittade historier spreds på Facebook, och forskarna använde en panel med 3 500 deltagare. Omkring hälften av deltagarna valde att dela uppgifter från sina profiler med forskarna. Uppgifterna var dels information användarna hade fyllt i på sajten, som politiska åsikter och religion, och dels länkar de delade under perioden.

Länkarna kontrollerades sedan mot flera listor över webbplatser som har bekräftats sprida påhittade historier.

Totalt var det bara 8,5 procent av deltagarna som spred minst en länk till en påhittad historia.

Vad forskarna även fann var att äldre amerikaner, personer över 65, delade många fler osanningar än yngre. Elva procent av 65-plussarna delade minst en påhittad historia medan bara tre procent av deltagarna mellan 18 och 29 år gjorde det. De delade dessutom dubbelt så många osanningar som gruppen mellan 45 och 65 år, och nästan sju gånger så många som ungdomarna mellan 18 och 29.

Andrew Guess, en av studiens författare, säger till The Verge att mångas reaktion på skillnaden mellan åldersgrupper är att det ”är uppenbart”. Han säger även att han slås av hur skillnaden mellan åldersgrupper är så tydlig oavsett politiska åsikter.

Forskarna drar inga slutsatser om varför det ser ut så här, men har två hypoteser de vill testa i nya undersökningar. Den första handlar om att äldre helt enkelt har mindre internetvana. Den andra att äldres kognitiva kapacitet har minskat och att de därmed är mer lättlurade.