När Facebook köpte Whatsapp 2014 lovade företaget europeiska myndigheter att det inte skulle gå att slå samman användarprofiler på de båda plattformarna. 2016 gjorde företaget det ändå, vilket ledde till böter på över en miljard kronor. Företaget har även kombinerat data från Instagram med Facebook sedan fotodelningsplattformen förvärvades.

Den här typen av datadelning mellan de olika plattformarna måste nu upphöra i Tyskland, har Bundeskartellamt (motsvarar svenska Konkurrensverket) beslutat efter en treårig utredning.

Facebook har argumenterat att dataskydd inte faller under myndighetens ansvarsområde, men Bundeskartellamt menar att Facebook har en monopolställning på marknaden och därmed gör det.

– I sin verksamhet måste företaget ta i beaktande att Facebook-användare i praktiken inte har något alternativ att byta till. Det enda valet är att godta datakombinerandet eller sluta använda det sociala nätverket. I en sådan svår situation kan användarens val inte anses vara frivilligt, säger Bundeskartellamts generaldirektör Andreas Mundt i ett pressmeddelande.

Beslutet kan överklagas och gäller än så länge bara tyska användare, men kan leda vägen för liknande domar i övriga EU.