En av välsignelserna med att arbeta med kalkylblad i Microsoft Excel är möjligheten att återanvända formlerna och tillämpa dem på nya situationer. I sådana fall vill du vara säker på att du inte av misstag kopierar någon av de gamla inmatningsvärdena som då kan snedvrida och förstöra resultatet.

Tänk dig exempelvis att du tar emot ett kalkylblad från någon annan och vill återanvända det, eller att du vill göra samma sak med något av dina egna som innehåller någon mängd av komplexa formler. Då vill du snabbt isolera och ta bort alla inmatningsvärden som matar de formler du använder.

I stället för att verifiera kalkylbladet cell för cell, vilket kan vara ett omständligt arbete, kan du använda en metod för att snabbt radera alla värden från ett Excel-kalkylblad och behålla endast formlerna.

Det är kanske inte varje dag du behöver göra detta, men när behovet uppstår kan det vara bra att veta att det kan göras och hur det går till. Vi visar hur det här fungerar:

Den här texten gäller skrivbordsversionerna av Microsoft Word, som finns i Microsoft Office och Office 365. Den gäller inte de mobila versionerna av Word, som finns på Windows 10-plattor eller på enheter med Android och IOS.

Excel

1. Kalkylblad

Som exempel använder vi det låneamorteringsschema som Microsoft tillhandahåller som en färdig mall. På fliken Start, gå till menyområdet Redigering och välj Gå till special under Sök och markera.


Excel

2. Enbart tal

I fönstret som öppnas, pricka för Konstanter och ta sedan bort alla bockarna under Formler utom den vid Tal. Klicka på OK. Excel går igenom dokumentet och markerar alla celler som bara innehåller siffror.


Excel

3. Radera

Se nu till att inte klicka någonstans i kalkylbladet, eftersom detta tar bort befintlig markering. I menyområdet Redigering, klicka på Radera och sedan på Radera allt. Alternativt kan du bara trycka på Delete på tangentbordet.


Excel

4. Städat

Kalkylbladet är nu rensat från alla inmatade siffror, medan alla formler är bevarade och redo att användas för nästa uträkning. Du kan vara säker på att alla siffror som används med dessa formler skrivs in fräscha av dig utan rester från det förflutna.