De senaste åren har det riktats en hel del kritik mot Facebook, inte minst vad gäller frågor om integritet och säkerhet. Nu har företagets grundare Mark Zuckerberg presenterat ett antal förslag på hur man ska åtgärda bristerna i plattformen.

I fortsättningen ska fokus ligga på att värna om integriteten, något som bland annat innebär att privata kommunikationer mellan användare ska krypteras.

Vidare ska inlägg inte lagras i all evighet, detta för att användarna inte ska behöva oroa sig för att gamla inlägg ska kunna användas emot dem. Dessutom ska känslig data inte lagras i länder där det finns risk för att informationen läcker ut.

Målet är att användare ska känna sig trygga med att använda Facebook, Facebook Messenger, Whatsapp eller Instagram.

Mark Zuckerbergs inlägg kan läsas i sin helhet på Facebook.