Det finns fler födelsedagsbarn vid sidan om text-tv, som firar hela 40 år under tisdagen. Webben firade under måndagen också respektabla 30 år, något som nyligen uppmärksammades av World Wide Web Foundation.

I mars 2019 är det nämligen 30 år sedan webbens grundare Tim Berners-Lee föreslog ett ”informationshanteringssystem” för sin chef Mike Sendall på partikelfysiklaboratoriumet Cern i Schweiz.

Ännu ett födelsedagsbarn: Text-tv firar 40 år

Mike Sendall kallade idén ”vag, men spännande”.

Idag behöver vi knappast påminna om vilken betydelse internet har för många av oss, som en bank, samhällsservice, aldrig sinande informationskanal och, inte minst, bara nöje.

Trots internets framgångar är dock bara hälften av världen uppkopplad, något som Tim Berners-Lee påminner om i ett inlägg där han också identifierar några av internets utmaningar under kommande 30 år; Bedrägerier, illvilliga avsikter, och risken att internet blir ett system som skapar ”perversa incitament”.