Om du har en bärbar dator från HP finns det en risk för att batteriet kan överhettas och orsaka en brand. Därför har företaget inlett ett världsomfattande program för säkerhetsåterkallelse och utbyte av batterier för de berörda modellerna.

Datorerna i fråga såldes mellan december 2015 och april 2018. För att undersöka om din modell är aktuell för ett batteribyte kan du använda dig av gratisverktyget HP Battery Program Validation Utility.

HP påpekar att det i många fall inte går att byta batteriet på egen hand, varför det krävs att en auktoriserad tekniker tar hand om det.

Enligt den amerikanska myndigheten Consumer Product Safety Commission har det skett åtta incidenter i USA där felaktiga batterier i HP-datorer har överhettats, varav ett fall där en person har tagit skada.