Som PC för Allas Konsumentakuten kan visa idag är det inte helt självklart att få ersättning för en fuktskadad telefon, trots att ip-klassningen säger att den ska tåla en viss mängd vatten, och trots att det i just vårt fall går att ifrågasätta hur säljaren egentligen kommit fram till sin bedömning. För ip-klassning i all ära, en fuktskada verkar fortfarande vara en fuktskada – och det är något varken butiker eller tillverkare verkar vilja ta i med tång.

Men ska vi verkligen bara acceptera detta? Borde det inte finnas fog för att anta att en ip-klassad telefon inte ska behöva braka ihop efter att vi haft den i en blöt ficka, eller pratat en stund i duggregn?

– Det man som konsument egentligen får luta sig mot här är ju reklamationsrätten på tre år och att bevisbördan för vad felet beror på ligger på företaget under de första sex månaderna från köpet. Det ger alltså en konsument ett starkare skydd än vad man har när sex månader har passerat. Hade det gått mer än sex månader sedan köpet hade bevisbördan för vad felet beror på legat på konsumenten, säger Johanna Persson, vägledare på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument.

– Reklamationsrätten som man har enligt konsumentköplagen betyder att man kan klaga på alla ursprungliga fel under den här tiden och att man kan kräva att företaget som sålt mobilen rättar till felet kostnadsfritt.

Johanna Persson
Johanna Persson är vägledare på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument. Hon svarar också på läsarfrågor åt PC för Alla, och hjälper till att reda ut de ärenden som vi tar upp.

Bevisbördan på säljaren

Vi tar upp fallet med Vedija Prses fuktskadade Iphone XS Max – där mobiloperatören Tre vägrade att ge henne någon ersättning, och där man backade först när försäkringsbolaget Trygg Hansa kraftigt ifrågasatte hanteringen.

Enligt Johanna Persson ligger bevisbördan i detta fall på Tre. Det ska väl sägas att mobiloperatören visserligen konstaterade att mobilen var fuktskadad, men någon förklaring till varför gummilisten var trasig kunde man inte lämna.

– Det konsumenten kan argumentera för är ju också att mobilen faktiskt ska klara damm och stänk, samt vara tydlig med att det inte är hon själv som har orsakat felet. Om det är möjligt kanske det vore en god idé för konsumenten att ta kontakt med något annat företag i branschen för att bara få ett utlåtande om vad detta fel skulle kunna bero på, alltså att det exempelvis kan handla om ett fabrikationsfel och att telefonen med tanke på att den är ip68-klassad, bör ha klarat stänk. Det skulle stärka konsumentens argumentation mot företaget.

Detta gjorde som bekant Vedija Prses, när hon med hjälp av Konsumentakuten anlitade Datanova för att få ett utlåtande. Datanova fastslog också att hennes Iphone XS Max borde kunna tåla den fukt den påstods ha blivit utsatt för.

– Jag rekommenderar att konsumenten tar skriftlig kontakt med företaget för att klaga och ställa krav. Hon kan exempelvis mejla och sedan spara på det mejlet som ett bevis för att hon har klagat och ställt krav och när hon har gjort det. Skulle företaget fortfarande neka till att stå för reparationen kan konsumenten göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ärendet prövat.

ARN-fall dömer till säljarens fördel

De fall som Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tagit upp kring fuktskadade telefoner med ip-klassning är inte många, men de dömer uteslutande till säljarens fördel.

Ett tar upp en Sony Xperia-modell med en saknad packning på en skyddslucka. Där anser ARN att packningen inte saknades vid köptillfället, och att Sony därför inte skulle hållas ansvariga för fuktskadan.

Även det andra handlar om en Xperia-modell, där kunden medvetet sänkt ned telefonen i vatten. Där ansåg ARN att det var ett handhavandefel, och inte ett urpsungsfel – och därmed kunde inte heller här Sony lastas för fuktskadan.

Det tredje och sista tar upp en Galaxy S5, som slutade fungera efter att kunden haft telefonen i en blöt jeansficka. Säljaren Phone House hävdade att fuktskadan uppstod till följd av en spricka på telefonens kameralins – och att man därför inte hade något ansvar för ärendet. ARN gick på Phone House linje.