Vill du få ersättning för din fuktskadade mobiltelefon genom försäkringsbolaget handlar det kort och gott om att händelsen ska vara plötslig och oförutsedd, även om det också här finns en del att ha i åtanke. Bland annat är det inte alls säker att försäkringsbolaget vill betala ut ersättning om du pratat i telefon samtidigt som det börjat regna, och till och med om du tappar telefonen i toaletten.

Läs även: Tre vägrade ersätta Iphone – trots ip-klassning och trasigt fuktskydd

Vi kontaktade fyra av de största försäkringsbolagen i Sverige, för att få svar på några frågor. Görs det någon skillnad på om mobilen har blivit utsatt för en regnskur utanför hemmet, jämfört med om man har tappat den i badkaret hemma? Spelar det någon roll om telefonen är ip-klassad? Har ni olika typer av försäkringar för detta? Exempelvis, hur ska en kund med er basförsäkring göra?

Länsförsäkringar: 

– Det så kallade allriskmomentet i hemförsäkringarna är en utökning av grundskyddet som täcker plötsliga och oförutsedda händelser. Det är händelsen som orsakade skadan som ska vara plötslig och oförutsedd för att försäkringen ska gälla, säger Susanne Fagerberg, kundombudsman och försäkrngsjurist på Länsförsäkringar.

– En viktig faktor vid bedömningen kan vara om händelsen varit så utdragen att man borde ha reagerat och avbrutit händelseförloppet för att motverka skadan. Vidare måste man ställa sig frågan vad som normalt borde ha kunnat förutses i den händelse som skett

Susanne Fagerberg bedömer att en fuktskada som uppstått på grund av hantering ute i regnet förmodligen inte kan anses som en plötslig och oförutsedd händelse, men att exempelvis ett badkarstapp kan omfattas beroende på omständigheter.

– Ett stöd för bedömning av den här typen av skador finns att hämta i avgöranden från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden har exempelvis prövat ett fall där den försäkrade höll sin mobiltelefon fastklämd mellan hals och axel, vilket fick till följd att den föll i toaletten. Nämnden ansåg att han tagit en medveten risk och att det därför inte var fråga om en plötslig och oförutsedd händelse, det vill säga att det över huvud taget inte var ett försäkringsfall.

Folksam:

– Vi gör bedömningen utifrån om det är en plötslig oförutsedd skada. I det här exemplet skulle vi inte göra någon skillnad på det hela utifrån att kunden har en allriskförsäkring, vilket ingår i hemförsäkring Mellan och Stor, säger Kajsa Moström, presschef på Folksam.

If:

– Skadan ska vara plötslig, oförutsedd och yttre. Så länge de kriterierna uppfylls spelar det ingen roll huruvida det sker i badet hemma eller om det är ute i regnet. Ip-klassningen skulle kunna spela roll om det avviker från leverantörens anvisningar, då är det en reklamationsfråga, säger Osvald Wiklander, pressansvarig hos If.

– Du behöver otur-/allrisk-del i din hemförsäkring, som ingår i Stor hemförsäkring och Hemförsäkring Extra hos oss. Dock inte i basvarianten.

Läs även: Svårt att få ersättning för fuktskador – så säger tidigare ARN-fall

Trygg Hansa:

– I båda fallen krävs att man tecknat tilläggsförsäkringen Drulle (allriskförsäkring för lös egendom), detta då händelser av detta slag inte omfattas av det vi kan kalla för hemförsäkringens grundskydd. Vi utreder då om villkorskravet för Drulle är uppfyllt – att det är frågan om en både plötslig och oförutsedd händelse. Är händelsen i sig ersättningsbar spelar det ingen roll om den skett hemma eller ute, säger Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg Hansa.

Han utvecklar:

– Med plötslig händelse menas att den ska uppstå ganska så momentant, det vill säga inte vara fråga om en skada med ett långt händelseförlopp. Men oförutsedd menas att man inte ska förstå vad som kommer att hända om man utför en viss handling. Om man till exempel går med telefonen i handen och det regnar, kan det därför bli svårt att få ersättning

Enligt Håkan Franzén kan telefonens ip-klassificering väga in i försäkringsbolagets beslut.

– Ip-klass kan spela roll så till vida att en telefon som inte är ip-klassad är betydligt känsligare för fukt och man därmed vet att den inte klarar den exponering som en ip-klassad modell gör. Att till exempel medvetet bada med en telefon i fickan som inte är ip-klassad och den då skadas av fukt är sannolikt inte en ersättningsbar händelse.

– Saknar man Drulle så krävs det att telefonen skadats på sådant sätt att det omfattas av det vi kallar för Egendomsskyddet. Exempel på det är brand, inbrott, storm, läckage (från ledningssystem för vatten) och översvämning. Att jag inte kan svara mer precist när det gäller Drulleskador, beror på att vi alltid i dessa fall gör en individuell bedömning. Vi försöker att lämna ersättning så långt det är möjligt.