I oktober släppte Microsoft den senaste större uppdateringen av Windows 10, men intresset från allmänheten att installera den nya versionen tycks inte vara särskilt stort.

Enligt en ny rapport från Adduplex har endast 26,4 procent av Windows 10-användarna installerat oktober-uppdateringen. Det innebär att 66,3 procent av användarna kör versionen från april 2018, medan resterande 6,9 procent kör ännu äldre versioner. Andelen som kör den senaste betaversionen ligger å sin sida på 0,4 procent.

Höstuppdateringen (version 1809) drogs med stora problem, vilket ledde till en försenad utrullning – något som till viss del kan förklara de svaga siffrorna. Nästa större uppdatering av Windows 10 släpps i april, så då får användarna en ny chans att uppdatera sina datorer.